29.3.08

SAMTALE

relativt autentisk frå frukostbordet, laurdag morgon:
mor mi: er det ikkje kjekt at me har ti over firo?
eg: ikkje sikker. kanskje.

24.3.08

BESTEN 70

det er travle dagar, som vanleg. me reiste heimatt frå ei påskeveke hjå besten og besto på voss, og overnatta såvidt i volda før me for vidare til besten og besto på nordmøre. besten fyller 70 år, og han og besto hadde invitert det vanlege drøymelaget til ein fest som truleg ikkje kjem til å skriva seg inn i sogebøkene. høgdepunktet var då formannen i hovdebygda ungdomslag sølte kake på trygg.

påsken kjem elles til å verta hugsa for alle krøplingane som var til stades. far min hinka rundt store delar av tida, og var knapt ute i friluft heile veka. i rein sympati braut tante k ankelen, godt og vel eitt år etter at ho vann oscar. bakken ho datt i var nesten like bratt som den mor mi datt i på beitostølen i januar, og mor mi har stort sett berre snakka om kor heldig ho er, som ikkje fekk varige mein etter ein slik luftetur.

sidan besten er med på biletet, og sidan han jubilerer i dag, er det fritt fram for å koma med kva seier besten-framlegg, men desse vil ikkje telja med i samandraget.

18.3.08

PÅSKE

påskefeiringa er i gang, og så langt har det vore godbit på godbit. me er hjå besten og besto på voss, og me er ikkje akkurat heilt åleine. som om ikkje det var nok, går det rykte om at onkel k tek med seg hushaldet og kjem rekande, i alle fall om han får start på "bilen".

opninga av påskeveka har vore travel, med eit mangslunge program. me har til dømes drive litt med eting, litt med drikking, løyst ein del påskenøter og sett på ikkje så reint lite påskekrim. dei sprekaste i familien greidde òg å grina seg til ein skitur, men det vert truleg med den eine turen.

13.3.08

NETTMØTE

nettmøtet er no avslutta. takk til mor mi som stilte opp utan å mukka. dei som vil friska opp att tidlegare nettmøte finn dei her (besten) og her (tante k). guffebloggen har altså ein kvinneprosent på minst femti når det gjeld nettmøte, og er såleis heilt i tråd med intensjonane til samferdsledepartementet. eg kjenner ikkje til konkrete planar for komande nettmøte, men tek gjerne mot framlegg på personar som kan vera aktuelle.

Eg har berre eit spørsmål: Korleis er bryllaupsmarsipanen i år? Klem, Frode
Det veit eg faktisk ingenting om, men du kan spørja far til Guffen.

Eg har eitt spørsmål til:Frå kva ende er det best å byrja å eta påskeegget; den spisse eller den butte? Klem, Frode
Dei fleste påskeegga er ikkje berre spisse og butte, men også flate på undersida, eller baksida om du vil. Dermed blir det også eit spørsmål om ein skal starte frå den flate eller en runde sida. Det beste er å legge den flate sida ned, og så starte frå den spissaste enden. Der er det mest sjokolade, iallfall gjeld dette dei sjokoladetrekte, halvflate egga. Klem, Mor.

Etter nærare omtanke, noko som vel framleis er lov, synest eg ikkje kukola skal skrive innlegg i namnet åt Frode med skrivefeil. For ein type, og han skal vera redaktør? Hmmm... Men gift skal han bli. Klem, Frode
Eg visste ikkje at Kukola skal gifte seg. Kvar skal det skje? Og når? Klem, Mor.

Eg elskar marsipan! Klem, anonym
Eg likar marsipan ganske godt, men ikkje alle typane er like gode. Anton Berg-egga er truleg dei beste, så kjem Nidar sin flate påskemarsipan, marsipanen i Twist-posen, og litt uti leksa: dei meir vanlege påskeposane og kolibriegga. Klem, Mor.

Kvifor finst ikkje jolemarsipanen som joleegg? Klem, Frode
Joleegg? Hallo! Kva kjem først? Jula eller påska? Julemarsipanen finst til dømes som hjarte, juletre og gris, medan påskemarsipanen har lagt seg på egg, sol og høne-stilen. Kvifor både jule- og påskemarsipanen satsar på ulike pølsevariantar er litt uklart. Klem, Mor.

Går det an å koke påskeegg saman med vanlege egg? Bør ein i tilfelle bruke egg frå frittgåande høner? Klem, ikkje Frode
Påskeegg kan du koke saman med vanlege egg, men påskemarispanegg ville eg ikkje ha koka. Eg veit ikkje så mykje om egg frå frittgåande høner, men trudde i grunnen dette skulle vere eit nettmøte om påskemarsipan. Klem, Mor.

Bør ein påskemala marsipanegg? Klem, Jakob Sande
Nei, det bør ein ikkje. Anton Berg-egga er alt måla, og dei fleste andre har sjokoladetrekk. Mange har dessutan kakestrøpynt i tilllegg. Det får halde. Klem, Mor.
PS: Er ikkje Jakob Sande død?

Kan ein dele opp ordet mars-i-pan og likevel skjøne kva det er Frode eigentleg snakkar om? Klem, kukola
Mars-i-pan er vel delt opp. Vil du dele det opp enda meir? Klem, Mor.

kan ein skjøna kva frode eigentleg snakkar om? Klem, guffen
Ofte er det vanskeleg å forstå kva både Frode og Kukola snakkar om. Du, Guffen, skjønar eg meg betre på. Klem, Mor.

Du voks jo opp i ein familie med notoriske marsipanhatarar. Korleis har det seg at du er så glad i marsipan no? Helsing far min
Hæ? Marsipanhatarar? Det var vel meir snakk om å dele den stakkars marsipanstonga i ein og annan twistpose i fem pinleg nøyaktige delar. Helsing Mor.

Korleis verkar prismekanismen inn på marsipanprisane? Autoklem, mor mi
Dette var visst eit spørsmål til meg sjølv. Eg lurer kanskje eigentleg mest på kva prismekanismen er, sånn generelt, men sidan eg snart skal seie opp jobben min, så er det snart for seint å finne ut av dette. Marsipanprisane er iallfall ofte halve frå midt i januar og i nokre veker, og frå rett etter påske og til uti mai. I butikkar på små plassar kan du finne restlager med utgått marsipan i ei oppstilt handlevogn mange månader etter den sesongen marsipanen var tiltenkt. I år vart det berre ein kort periode med halv pris på julemarsipan, og det er fordi påska kjem tidleg. Det har igjen noko å gjere med første fullmåne etter første søndag etter noko. Mor.

11.3.08

BESTEN 22

som vanleg er det i dag dags for ein spesialrunde med besten-kommentarar. spørsmålet er som vanleg: kva seier besten?

me minner òg om at det ikkje er mange dagar att til nettmøtet der mor mi fortel alt ho veit om marsipan. send gjerne inn endå fleire spørsmål.

8.3.08

KVINNEDAG

mor mi er, slik dei fleste veit, ei knallhard og kompromisslaus kvinne. ho feirer difor kvinnedagen etter vanleg folkeskikk - den dagen gjer ho ikkje ein drit. i dag tidleg fann fem over firo ut at ho ville testa om dette var sant. eg og far min hadde sjølvsagt stått opp for lenge sidan, for å sjå klar-ferdig-gå! på nrk1, og fem over firo nytta høvet til å vekkja mor mi, og krabba bortover mot sengekanten.

mot mi gav ein god ein, slik at fem over firo stupte med hovudet fyrst dei 60-70 centimetrane ned mot golvet. resultatet vart både lydrikt og fargerikt. fem over firo har bede meg om at eg ikkje publiserer bilete av ho no, sidan området mellom nasen og munnen er til dels sterkt opphovna, men ein liten flik av froskepyjamasen hennar er vel sterkt nok hint om korleis andletet hennar ser ut.

mor mi meiner at dette er slik det skal vera, og eg går ut frå at alle andre temporært farlause ungar har det på same måten i dag.

6.3.08

PÅSKE

påskehøgtida er visst rett rundt hjørna. me skal visst til voss, seier far min, for å drøfta oppussing med ein snikkar og ein arkitekt som ikkje svarar på breva hans. mor mi er litt meir i tvil, ho kunne heller tenkja seg nokre rolege dagar på nordmøre, i godt selskap med nokre gamle vekeblad og ein gal hund.

eg og firo er for ein gongs skuld samde med far min, slik at alt tyder på at neste helg pakkar foreldra mine altfor mykje inn i bilen, før me køyrer sørover. det einaste som manglar er ei avgjerd på kva som skal vera temaet denne jola. det er heile ti dagar til palmesundag, så det skulle vera rom for mindre kirurgiske inngrep, dersom det vert aktuelt. me tek som vanleg mot alle former for framlegg.

1.3.08

MARSIPAN

folk er rare. kvart einaste år får folk dillo når dei ser jolemarsipan i butikkane alt i oktober, men ingen reagerer når dei ser påskemarsipan i butikkane i februar, over eit halvt år tidlegare. kva dette kjem av er ikkje godt å vita, men det er i alle fall sikkert at mor mi er glad for at det er slik. når butikkane omsider går tomme for sterkt rabattert jolemarsipan, kjem påskemarsipanen. denne er heilt identisk, om ein då ser vekk frå at emballasjen har ei litt meir påskerelatert utforming.

mor mi har det travelt for tida, sidan ho sjølvsagt ynskjer å finna ut om påskemarsipanen har same kvalitet som i fjor. ho har difor kjøpt inn ein av kvar, og utover kveldane gumlar ho på kolibriegg, påskemarsipan, marsipanegg, marsipanpølser og det som verre er, og for å gjera det heile komplett varierer ho med påskesjokolade og påskeseigmenn. ho må difor reknast som ein av dei store påskemarsipankjennarane på nordvestlandet, og for å gjera livet enklare for kvar og ein, stiller ho til nettmøte om påskedigg torsdag 13. mars, litt utpå kvelden. send gjerne inn spørsmål alt no.