26.2.09

VINTERFERIE

det har vore relativt bra med surmuling hjå ekspertkommentatorane i det siste. det har fleire gonger vore peika på at guffebloggen slit med å gjera seg ferdig med jolereferata, men me ser endeleg slutten på dei no. bakdelen er at dei vert avløyste av referat frå vinterferien. den ferien er rett nok ikkje avslutta, men det er fare for at ein fort kan gå lei. livnar det i lundar på heimebane, er det ikkje måte på kor mykje lundane livnar på nordmøre.

me har vore rimeleg heldige med veret, slik at det ikkje har vore snakk om uteaktivitetar i det heile. me har i staden konsentrert oss om fjernsyn, mat, ein gal hund, ein runde innom samtlege butikkar i molde, ein visitt innom i den nesten ferdige villaen til besten og besto. så langt har me ikkje bada i lag med han med E, og det er vel fare for at det heller ikkje kjem til å skje.

20.2.09

JOBB

det sit langt inne, men samstundes er det vel ingen veg utanom: me må visst ynskja onklT til lukke med ny jobb. det er litt uklart kva det handlar om, sjølvsagt, men det verkar som om han skal pusla litt med biletarkivet til norsk allkunnebok. lukke til.

16.2.09

BESTEN 26

det er ikkje måte på kor det livnar i lundar for tida. snoen lavar ned, og opptil fleire i hushaldet har funne fram skiene. kvart på sjuo surmular kvar gong dette skjer, sidan mor mi har bestemt at ho (altså kvart på sjuo) er i minste laget til å få seg ski.

besten kosar seg som alltid om vinteren. ingen dag er perfekt utan ein runde med galkøyring på rattkjelke på ein av dei flataste vegane i tjukkebygdi. biletet over er teke rett etter ein slik runde, og spørsmålet er ikkje uventa det same som tidlegare: kva seier besten?

9.2.09

JUBILANT

i morgon fyller far min 47 år. mor mi og onklT er heller gnitne, så far min kan ikkje rekna med noko presang. han kan i staden sjå på dette biletet, og tenkja på kor kjekt det var då me spelte agrart biletlotto i melsdagane.

5.2.09

BYSTOL II

ein tanke slo meg her um dagen: kanskje "salt i grauten" er ein metafor?

3.2.09

GUFFEFILM 8


nja, dette kan vel vera ein grei måte å summera opp jola på. det er i alle fall ikkje tvil om at a) det er jol, og b) han i midten skjønar minimalt av poenget med det som skjer. akkurat det tyder på at han er over middels oppvakt, men det går truleg fort over.