25.12.09

NAMN

onkel NR og tante K vert foreldre igjen ut på våren neste år. det vert ein ny gut, slik skikken er i denne slekta, og ikkje uventa er dei alt i gang med drøftingar om kva namn guten skal få. så langt har dei ikkje greidd å semjast, og jolegåva deira til guffebloggen var difor at namnet til guten skal avgjerast gjennom ein enkel røysterunde her.

dei har sjølve nokre framlegg til namn, men før me dreg i gang avrøystinga, er alle velkomne til å koma med eigne framlegg. fristen for å koma med slike framlegg går snart ut.

dei har sjølve kome med desse framlegga:
* frode
* rasmus
* nils
* nils aslak
* nils asle
* nasle
* nasle nøff

21.12.09

DØR

i filmverda har dei eit godt utval spesiallaga rekvisittar. der finst til dømes spesiallaga glasruter, som ein kan kasta skodespelarar gjennom, utan at dei slår seg. der finst òg spesiallaga dører, som ein kan kasta skodespelarar gjennom, utan at dei slår seg. Desse er oftast laga av isopor, og har difor få av dei eigenskapane som gjer ei god dør til ei god dør.

for nokre år sidan hadde dei ryddesal på rekvisittlageret til norsk film. besten var ute og gjekk i nabolaget, og tusla like godt innom for å sjå om der var nokre godbitar. han stussa litt over den låge prisen på dørene deira, og merka seg òg at dørene var rimeleg lette. men sidan han trong ei ny dør til inngangspartiet på kvitahuset, som på den tida var utlånt til ein hardt arbeidande bilmekanikar frå nabolaget, kjøpte han med seg ei dør.

den døra står framleis i kvitahuset, og ho er god å ha no når nettene er lange og vinterkulda har sett seg inn. me treng til dømes ikkje termometer - viss det er minusgrader ute, ligg det eit lag med is på det indre dørhandtaket. og viss me dreg inn sno i gangen, vert han liggjande der til neste veromslag, slik at me treng vel heller ikkje kjøleskap. besten gjorde såleis ikkje berre eitt røvarkjøp då han kjøpte ny isopordør, han gjorde tre røvarkjøp.

15.12.09

NORHEIMSUND

no i helga var kvart over tio og onklT i oslo. mor mi og eg hadde planar om ei drøymehelg, med ekstreme mengder stearinljos, ein jamn og fin straum av jolemusikk, og ei lett blanding av teiknefilmar på dvd og ein liten joleverkstad.

slik gjekk det ikkje. ei gamal tante til mor mi ringde og lurte på om me ikkje kunne ta turen til norheimsund. då kunne me plukka med oss ei jolegåve, slik at dei sparte kroner 15,50 presis. mor mi er ikkje den lettlurtaste i landet, men takka likevel ja, slik at dagen gjekk med til bilkøyring, eting og drikking, og ein del kritiske merknader til dialekten min.

dei to som var i oslo hadde det stort sett greitt, bortsett frå at vogna gjekk til pisis, og bortsett frå at det digitale kameraet gjekk til pisis, og bortsett frå at alt det andre stort sett gjekk til pisis, det òg.

4.12.09

600

det er jubileumstid igjen. dette er melding nummer 600, og som vanleg er nivået uventa høgt. til liks med andre milepælar er denne passeringa eit godt høve til å reflektera over kva eg har fått gjort dei åra eg har blogga. eg trur ikkje det er å ta for hardt i å seia at eg har sett dagsorden i ei rekkje saker, eg har friska opp den gode samtalen, og eg har fjerna toppen bech frå norsk fjernsyn.

likevel er der to uoppklarte saker som tyngjer meg sterkt.

I. for nokre veker sidan fann me ein sjokolade utanfor flesland flyplass. den rette eigaren har enno ikkje meldt seg, men det kan vedkomande godt gjera - alt som trengst er at du fortel kva slags sjokolade det var. eh - er.

II. før me flytta frå sunnmøre selde me nokre godbitar frå samlinga på auksjon. kan "Frode" snart betala dei 50 kronene han skuldar for sippahen og fluffen?

dei 599 fyrste meldingane har fått 1672 innspel, eller 2,79 innspel pr melding. det er ikkje langt unna hypotenusen.

andre jubileum: 500 400 300 200 100