24.8.10

VITS

det er berre eitt år til eg tek til på skulen, og onkl T gjer det han kan for at eg skal unngå ekstratimar der. i dag gav han meg eit grunnkurs i nasjonalvitsen, og drog den om dei to tomatene som gjekk langs ein veg. eg fekk deretter i oppgåve å laga ein vits sjølv, og kan vel seia meg nokolunde nøgd med resultatet:

det var to ski som gjekk over ein veg. så vart den eine overkøyrd, og så sa den andre: "klapp igjen då, bananskal".

12.8.10

B-FJORDEN

som vanleg er det ei stund sidan sist ferieoppdatering. denne gongen kjem det av at me har tusla rundt i b-fjorden og venta på noko som er verdt å blogga om. det har ikkje dukka opp noko så langt. det meste har vore som i fjor - me har lånt leiker kvar gong han med E ikkje ser at me låner dei, me har ete uvante og uante mengder is, me har køyrd nokre lange fjellturar heilt opp til bakkvatnet, me har fått tilbod om mykje mat, og me har sove både godt og dårleg.

det einaste nye er endringane i dei kriminelle arbeidsmåtane. sist me var her var me vitne til ordinære tjuveri, denne gongen har dei innfødde gått over til ordinært heleri. dette må reknast som eit endeleg prov på at framsteget er i ferd med å koma til nordmøre.

me kan ferie.

2.8.10

BYRKJELO

endeleg i gang med ein ny runde ferie. denne gongen fer me nordover. me reiser så fort me kan, slik at slekta på nordmøre endeleg kan koma i gang med feiringa av alle gebursdagane som har kome og gått sidan sist me var der.

onklT hadde lagt ein ambisiøs ferieplan denne gongen, og la ut på langtur utan trening. han hadde overtydd seg sjølv om at han var godt nok trent til å sykla heile vegen, men kom ikkje ein gong til toppen av vikafjellet før han fekk nok. der kom nokre regndråpar, og saman med ein lei dobbelsidig krampe i begge låra var dette nok til at han snudde, skamfull over at han måtte snu.

for mor mi var dette godt nytt. no tok onklT over rattet på "bilen", og slik vert det òg i morgon. ho kan difor kosa seg skikkeleg i fjernsynsstova på byrkjelo penjsonat, med litt pottittgull og raudvin.

me kan ferie.