17.8.11

REGNBOGE


fem på tolvo har nett teke til i ny barnehage, mest av politiske grunnar. ho har vore der to dagar, og så langt ser det ut til å vera eit godt val.

11.8.11

SERIESTART

det er snart på tide med litt fotballsjåing igjen. eg og onklT har varma opp heile sommaren, og no, rett før det heile brakar laus, ser det ut til at alle laga har gjort seg ferdige med handel og vandel.

dette vil òg seia at det er gode tider for alle fotballpubane rundt omkring. mange av desse reklamerer flittig for det dei har å by på, slik det går klart fram av biletet over. viss du ikkje er heilt sikker på korleis du skriv league, er det jo lurt å variera litt, slik at sjansen aukar for at du får rett minst ein gong.

4.8.11

LOKALNYTT 7

ha - eg tippar mange trudde at den spanande serien med lokalnytt var slutt? slik er det sjølvsagt ikkje, i dag kan nettutgåva til den pålitelege lokalavisa hordaland melda følgjande, med mellomstore krigstypar:

Inga fallskjermulukke på Rykkje

gamalt lokalnytt her.