7.12.13

BESTEN 33


no midt i desember er me vel mange som kosar oss skikkeleg med jolekort og jolekaker og jolegåver og alt det andre som høyrer jola til. det er ikkje anna å gjera enn å stilla det vanlege spørsmålet: kva seier besten?