26.2.10

BAD


janei, vinterferien er nesten over, og det har vore skuffande få skader. ho eine frå oslo som er her vart rett nok spidda av ein skistav, og besten er rimeleg deprimert etter å ha vorte rundspelt i bondebridge, men elles har det vore uvanleg harmonisk.

kvart på elleveo, som altså stiller til nettmøte når det har kome inn nok spørsmål, tok difor saka i eigne hender. kva som eigentleg skjedde er litt uklart - det heile minner litt om eit lukka rom-mysterie. men det ser ut som om ho reiv halve dusjkabinettet til besten og besto over ende, prøvde å stoppa det med hovudet, slik at heile det halve dusjkabinettet vart knust.

alle gler seg over at her endeleg dukka opp ein skikkeleg vinterferieskade, slik at stemninga etter kvart vart uforskamma høg. dei som trur at dette er eit bilete eg har funne på internettet, kan spørja seg sjølv om der finst andre våtrom som på golvet har ei fillerye med solide svampe-eigenskapar.

17.2.10

VINTER

det er travle dagar, om ikkje akkurat på guffebloggen. naboen i aust har endeleg brukt traktoren til noko vitugt, og har laga ein akebakke med stort potensiale for alvorlege seinskader. mor mi er av dei ivrigaste*, men me andre får òg prøva oss. til helga vert det storinnrykk, med opptil fleire tilreisande akarar frå oslo vest, og då kan alt skje. viss besten får start på "traktoren" sin, har han lova å fresa opp nokre meir krevjande løyper.

men på guffebloggen er det rolege dagar. det er fare for at alle emna er oppbrukte, og me tek gjerne mot tips om kva me bør ta opp. er det til dømes på tide med eit nytt nettmøte? viss mor mi hadde greidd å fiksa kameraet ho herpa her om dagen, kunne me sikkert vunne litt tid ved å ta ein runde med "kva seier besten", men det vert truleg for vanskeleg utan illustrasjon. no er gode råd dyre.

* av dei ivrigaste nordmøringane i nabolaget