31.1.09

JOL

det er harde tider. eg ventar og ventar på eit høve der eg kan oppsummera jola på ein høvisk måte, men eg tenkte det var greitt å venta med det til naboane tok ned jolelysa frå ein av dei meir sentrale buskane i hagen sin. så langt har det ikkje skjedd, slik at det har vorte ein lei periode med lite blogging. heller ikkje denne gongen kvir eg meg sjølvsagt ikkje for å skulda på andre.

bortsett frå planlegginga av joleoppsummeringa har det skjedd lite. besten og besto tok turen frå nordmøre og var her nokre dagar, medan besten og besto her om dagen tok turen til jørpeland, så det går omtrent opp i opp.

me er òg inne i den tida på året når foreldra mine høgtidar tiårs-jubileum. i fjor var det onklT som stod for programmet, og han inviterte heile hushaldet med på ei veke på beitostølen. i år er det mor mi sin tur, slik at dagen vert høgtida med nokre gamle episodar av ally mcbeal. onklT og eg har heldigvis fått permisjon for å sjå ein ekstremt viktig fotballkamp saman med naden.

17.1.09

SJUKDOM

for nokre dagar sidan melde eg at mor mi og onklT gassa seg med ei årgangs-napoleonskake. det må ha vore ein del mutasjonar i den, sidan eg og fem på sjuo har slite med termometer og det som endå verre er heile veke, medan dei to napoleonskakeetarane har drive på som om ingenting har hendt. og det har det vel heller ikkje, viss ein tenkjer retteleg nøye etter.

kjesso har etterlyst ein analyse av dei tragiske hendingane som førte til at drillo vart trilla ut som ny landslagssjef. eg har vondt for å sjå at det kjem slike analysar, sidan eg veks opp i ein familie der det er lita fotballinteresse. fem på sjuo drit stort sett i alt, inkludert fotball; mor mi er mest oppteken av at spelarar berre kan spela frå eit lag som held til maksimum tre kilometer frå fødestova der dei vart fødde (trass i at besto var sånn omtrent samd); og onklT tenkjer så mykje på franske fotballspelarar at han gjev ein god ein i korleis det går med landslaget.

likevel kan eg ikkje fri meg frå tanken om at den viktigaste grunnen til at snåsamannen skal slutta med å lesa kaffigrut, er at han skal få ei sentral rolle i kabalen drillo skal bruka når han byggjer apparatet sitt. og då kan det jo henda at landslaget vert interessant igjen.

12.1.09

KAKE

i dag er mor mi i perlehumør. den viktigaste grunnen er nok at ho endeleg har funne ei utdanning og eit fag som passar for ho. ho har, slik dei fleste veit, storkost seg som rådgjevar på husmorskulen, men det kan vera greitt å visa at ein òg har komplett kontroll på dei teoretiske sidene ved rådgjevinga. i dag vart omsider resultata gjort kjende, og ho fekk seg ein svak D, som tilsvarar noko som minner om siste karakter før stryk. ho er difor kjempenøgd, og meiner at ho no har prova for elevane sine at sjølv om du ikkje opnar ei bok før nokre dagar før eksamen, og sjølv om du bruker mesteparten av lesetida til å surfa på nettet og klaga over kor ekstremt keisamt dette faget er, kan du ha flaks og få ståkarakter. mor mi og onklT feirar difor med nokre napoeleonskaker dei kjøpte inn før jol, men som glei ned bak nokre pastaøskjer i matbua, før dei omsider kom til rette seint i går kveld.

5.1.09

BESTEN 25


ein kan seia mykje rart om jola. noko av det mest gledelege, sett frå synspunktet til guffebloggen, er at den nasjonale interessa for toppen bech ser ut til å ha dabba av. ei bloggemelding som var illustrert med eit smakfullt toppen bech-portrett fekk berre éin kommentar, medan ei bloggemelding som var illustrert med tre månar og ein halvmåne fekk 25. det er vanskeleg å tolka dette på annan måte enn at guffebloggen har fjerna endå ein kjendis frå fjernsynsskjermane, slik at utreinskingsstillinga no er 4-0.

ein kan altså seia mykje rart om jola, men det er vanskeleg å nekta for at det er ei god tid for å få nye motiv til den jamt over populære runden med besten-kommentarar. kva seier besten?