1.1.14

BESTEN 34


jaja, det var det året. 2013 vart eit år det skal verta vanskeleg å toppa. me prøver likevel, og legg ut eit nytt bilete av besten. biletet er rett nok ikkje heilt dagsferskt, men likevel: kva seier besten?