28.2.06

MAKT

der finst sikkert framleis nokre neper som ikkje har fått med seg at makta no ligg i blogginga. for meg er det derimot heilt tydeleg at blogging er makt. det har berre gått seks dagar sidan eg tok til orde for at pål t. jørgensen skulle fjernast frå fjernsynsskjermen, og kva melder vg i dag? seks dagar, ladies and gentlemen. seks dagar.

27.2.06

OL

eg har ikkje sett absolutt alle ol-sendingane, men den einaste grunnen til det er at besten og besto bur så langt ute på landet at dei ikkje får inn nrk2. eg har sett meir enn nok til at me trygt kan slå fast at det slettes ikkje var nokon fiasko - noreg sette til dømes ny personleg rekord i bronsemedaljer. men dersom noreg skal få fleire ol-triumfatorar i framtida, er det nok av ting som kan endrast. eg har ikkje plass til å nemna alle desse, men her er nokre løysingar som nærmast kan garantera gull.

skjer ned talet på greiner det vert konkurrert i. så lenge noreg ikkje stiller med utøvarar i obskure øvingar som bobb, aking, kunstlaup, skeleton, seier det seg sjølv at det er vanskeleg for noreg å toppa medaljestatistikken.

kutt ut alle øvingar der noreg ikkje stiller. dersom nokre norske utøvarar vert sjuke under ol, må arrangørane avlysa alle konkurransar desse utøvarane skulle vore med i.

mindre strenge reglar. det viktige er vel at skiskytarane råkar blinkane dei siktar på, ikkje at dei råkar sine eigne blinkar. i 2006 skulle det vera unødvendig med reglar som er så firkanta at treff på andre sine blinkar vert rekna som bom. så strenge reglar gjer ol til ei mykje større psykisk påkjenning for dei norske utøvarane enn for alle utlendingane.

annan tidtaking på femmila. eg vil helst ikkje attende til den gode, gamle femmila, der utøvarane av ein eller annan merkeleg grunn starta ein og ein, og berre kom ut frå skogen kvar gong det var på tide med ei mellomtid eller ei halv banan. den nye løysinga med fellesstart er sjølvsagt mykje betre, men har den ulempa at den beste spurtaren paradoksalt nok vinn den lengste øvinga. då må det vera betre at dei går på idealtid.

gjer idioti til ol-grein. veldig få idrettsutøvarar fann opp krutet, så denne øvinga er slettes ikkje ei sikker gullmedalje for noreg. likevel kjenner me oss rimeleg trygge på at mange ville hevda seg bra.

økonomi. mange aviser fokuserer i meste laget på kor mykje pengar utøvarane kan tena på å gjera det bra i ol. då er det nærliggjande at dei utøvarane som har mest kontantar i ulåste koffertar på hotellrommet får medaljer.

lytt meir til førehandstipsa. før ol meinte både norske og amerikanske aviser at det kom til å verta eit godt ol for dei norske utøvarane. mykje tid og krefter kunne vore sparte dersom ein berre gav medaljene til den utøvaren flest norske aviser trudde kom til å gjera det bra.

nye utøvarar. mange av utøvarane frå torino-ol er anten for gamle, for dårlege eller for sjarmlause. det må difor nye fjes inn i mange sentrale roller. sjølv har eg tru på at frode rolandsgard ville hevda seg bra i isdans.

flytt ol til hemmeleg tid og stad. den noverande ordninga, der det vert gjort kjent mange år i førevegen kvar ol skal vera, favoriserer utlendingane. dei kan reisa på høgdetrening dersom ol skal vera høgt oppe, eller til og med vera så utkropne at dei legg inn formtoppar under ol. dersom nordmennene er dei einaste som lang tid i førevegen får vita stad og tidspunkt for ol, aukar sjansen for at dei kan gå heilt til topps.

noreg. la utøvarane frå voss (og andre som vil) gå med noreg på ryggen, i staden for denne hersens sidemålsforma. det ville ikkje gje fleire gullmedaljer, men ville vera bra likevel.

25.2.06

FREDAGSDIKTET 4

VINTERFERIE

far min slo på stortromma dette året, og inviterte resten av hushaldet med på ein 48-timars vinterferie. fyrste kvelden vart eg kasta av hjå besten og besto, før foreldra mine køyrde vidare til kristiansund, der dei var på konsert med ein lovande pianist frå haugesund. på heimvegen stappa mor mi i seg delar av ein familiepakning med bridge-blanding - ho la sjølvsagt vekk alle dei bitane ho ikkje likte, slik at far min kunne storkosa seg med dei dagen etter. det må ha vore omtrent då ho fekk ein forretningsidé som var nokolunde god (til ho å vera). ho kjøper inn eit par hundre posar bridge-blanding, tømmer alt i eit stort mjølkespann, og sorterer deretter blandinga slik at alle sortar ligg for seg. deretter lagar ho ei nettside der folk kan komponera si eiga bridge-blanding. dei merkar av dei bitane dei vil ha, sender denne tinginga til ho, som deretter sender ut blandingane. for meg luktar dette som ein temmeleg solid tap/tap-situasjon.

resten av ferien var me hjå besten og besto. det mest minneverdige som hende der var at far min kondemnerte den nye traktoren til besten, og at besto inviterte på fastelavensbollar to dagar før fastelaven. trugne lesarar vil hugsa at besto også ved tidlegare høve har feira viktige merkedagar lenge før resten av verda. hovudargumentet er at gjestane er innom nokre dagar før sjølve merkedagen, og at dei vanlegvis er over alle haugar når merkedagen dukkar opp. mor mi fortel at det også er slik før jol. dersom syskena til mor mi skal feira jol andre stader enn heime lagar besto gjerne jolemiddag både tre og fire sundagar i desember, for å vera sikker på at alle ungane får jolemat det året. på veg heim etter denne storhendinga, med store mengder fastelavenskokos i magen, slo det meg at sidan det likevel ikkje er viktig kva dag desse merkedagane vert høgtida på, måtte det enklaste vera å samla alle besto kjenner ei helg. denne helga kunne ein feira både fastelaven, farsdag, jol, gebursdagar, bryllaup, dåp, fødslar, påske, pinse og alt det andre på ein gong, og la det gjelda for dei komande femti åra, slik at ein var ferdig med det.

22.2.06

FIASKO

i aktualitetsprogrammet tabloid på tv2 i kveld tek dei i dag fylgjande spørsmål opp til drøfting: kvifor er den norske ol-deltakinga ein total fiasko? kven programleiar pål t. jørgensen har invitert til å snakka om dette orkar eg ikkje eingong tenkja på, men eg reknar med at både siv jensen og carl i. hagen får plass i panelet. (jørgensen har forresten krabba heilt opp på tredjeplass på lista over fjernsynsfolk som bør finna seg ein annan jobb. [det er vel unødvendig å nemna at dei to som toppar lista er toppen bech og dorthe skappel.])

kvar går grensa for ein fiasko i tv2? dei norske atletane har slite med sjukdom, formsvikt, skismurning, sabotasje av gevær (frode andresen), tjuveri (alle bortsett frå frode andresen), dårleg ver og kjell kristian rike, og på toppen av alt prøver konkurrentane å slå dei. likevel er noreg landet med flest sylv (delt med tyskland) og flest bronse. tre land har rett nok fleire medaljer totalt, men så lenge dei tre landa er tyskland, austerrike og usa er ikkje det noko å skamma seg over.

besten er forresten kjempenøgd med ol. voss sende tre deltakarar til ol, og så langt har dei skrapa saman fire medaljer.

17.2.06

NETTMØTET

då er nettmøtet over. takk til besten som gjorde så godt han kunne. send gjerne inn framlegg på personar som kan svara på dei same spørsmåla. eller på andre spørsmål.

Sinatra
Hei Besten! Er ikkje Sinatra godteken som ein god nok amerikanar? Klem, Frode Rolandsgard
Mange meiner han kjempa på feil side i slaget ved Gettysburg. Beste helsing Besten

Afrika
Har du høyrt noko frå Arnfinn? Ola
Ikkje sidan han for til Afrika. Beste helsing Besten

1991
sa eg at kyrkjetenaren var russ i 1991? Guffen
Nei, det var nytt for meg. Beste helsing Besten

Hår
Har du eit godt tips for slike som misser håret alt i konfirmasjonsalderen? Lasn
Gå med huve. Beste helsing Besten

Smil
Kvifor smiler ikkje far din på Aasenbiletet på den rosa bloggen? Kukola
Aasenfolk er alvorsmenneske. Beste helsing Besten

Tiger
Kva gale har tigeren og skilpaddo gjort? Anonymous
Kva godt har dei gjort? Beste helsing Besten

Seriefinala
Er du sikker på at det ikkje var eit opptake av seriefinale i 2. divisjon i 79? Hammerhead
Skjønar ikkje spørsmålet. Beste helsing Besten

Tevlingar
Var det Torvald som gjekk av med dei fleste sigrane i dei ulike tevlingane undervegs? Torvald
Kven skreiv referatet? Beste helsing Besten

Svensk
kvifor berre svenske songer på turen??? Anonymous
K og K kunne ikkje russisk. Beste helsing Besten

Bensin
Tykkjer du at verda ville vore ein betre stad om den berre innehaldt folkehøgskular, bensinstasjonar og campingplassar? Vidar
Absolutt. Men det burde også vore andre institusjonar som kunne gje opplæring i norsk, der dei som trong det kunne læra å bøya innehalda, t.d. Beste helsing Besten

Bading
Hei Besten! "Då vart det til at vi skulle ha hytta til ho som tok pengar frå dei som skulle bada..."Kvifor? Fekk de hytta hennar av di ho hadde take pengane dykkar då de bada? Klem frå Frode
Sannsynlegvis. Eit anna døme på bøyingsmønster som det burde vore rettleiing i, er verbet å taka. Beste helsing Besten

Masaryk
Kan du fortelja litt meir om Thomas masaryk? Anonymous
Han ynskte seg ein Volvo, men han hadde ikkje pengar til det, diverre. Beste helsing Besten

Sytii
Kjem det nokon kortversjon av dette seinare, eller må lese alt for å få med seg kva bilmerke som var mest populært på sytiitalet? Kukola Johansen
Kva er sytiitalet? Beste helsing Besten

Volvo
Er besten klar til nettmøte? Eg ser på "Spør Aslak" vert svaret stort sett Volvo same kva ein spør om. Vert det slik no òg? Ragnhild Bjørge
Nei. Beste helsing Besten

Kolon
Hei Besten!! Kvifor står det biletredaksjon:: Ottar Grepstad og Eirik Helleve, i boka "Viljen til språk?". Skal det vera to kolon når det er to personar? Stor klem frå Frode
Det kunne vore nok med eit kolon og så eit spørjeteikn. Beste helsing Besten


Konstituering
Hei Besten! Kvifor vart du konstituert som målungdomsleiar i 1969? Ville dei ikkje velje deg på den vanlege måten? Enorm klem frå Frode
Coup de main. Beste helsing Besten

Konstituering
Hei Besten! Kvifor vart du konstituert som målungdomsleiar i 1969? Ville dei ikkje velje deg på den vanlege måten? Koz og klemz, Frode
Ikkje mas! Beste helsing Besten

Kortspeling
Korleis spelar ein sveltihel? Og kan ein verkeleg gjera det samstundes som ein et? Ragnhild Bjørge
Dette får du meg ikkje til å svara på. Beste helsing Besten


Fartsgrense
Køyrde de verkeleg aldri over 60 km/t på heile turen? Besto
Berre når du sov i bilen. Beste helsing Besten


Finsk
Vart den finske versjonen av "Danse mi vise, gråte min sang" ein suksess? Mor
Den finske teksten kan omsetjast til norsk, slik: Gråte mi vise, gråte min sang. Knallsuksess! Beste helsing Besten


IKEA
Etter ikeahandlinga legg besten det som vart handla inn i hengaren, og så legg han det som var der frå før på taket. Betyr det at alt som var i hengaren eigentleg kunne ha fått plass på taket heile tida? Og kva ville det i tilfelle gjort for utsikta til dei som sat bak? Mor
Til fyrste delen: Me hadde ete opp maten, unnateke den bytta med poteter, så det var lite att i hengjaren då me kom til IKEA. Kva skulle dei som sat bak med utsikt? Beste helsing Besten


Brooking
Eg klikka på linken til brooking, bond og redknapp frå i går, men kom berre til ei heilt meingslaus side. Er det ein feil her? Vidar
Ja, sikkert. Beste helsing Besten

16.2.06

SALT

mor mi innrømmer i kveld at ho berre dikta opp ein saltpris hin dagen. no har ho sjekka, og eg har korrigert saltmengda som ligg og ventar på lam bystol.

BESTEN

besten har vore travelt oppteken med festing i oslo den siste veka. men no melder han at han er nokolunde tilsnakkandes igjen, slik at det tinglyste nettmøtet vert fredag kveld, rett etter vermeldinga. for oss andre vil vel det seia halv åtte. han takkar for mange gode innkomne spørsmål, men tek òg mot spørsmål fram til og under nettmøtet.

BRUASET 4

der ingen skulle tru at nokon kunne bu, del IV:
oppdal

14.2.06

BYSTOL

den elles så pålitelege oslo-avisa aftenposten har i dag ein reportasje om privatøkonomien til den relativt edruelege skihopparen lars bystøl. der står det så mykje dumt at til og med eg, som ikkje er spesielt oppteken av skihopp, må reagera.

bystøl har fått ein slant i ny og ne frå nokre rike onklar i lokalmijløet, og avisa har fått bystøl til å skriva ei helsing til desse. dei viser fram eit bilete av lappen, der bystøl har skrive "Takk Til Alle so har Bidratt" og skrive under med "Lam Bystol". dette omtalar aftenposten som "ekte vossamål". vidare seier ein av dei lokale gjevarane, ole martin vevatne: "Vi samlet inn 75 000 kroner slik at han hadde til salt i grøten". hallo? kor mykje salt treng ein i grauten? på coop mega kostar eit kilo salt omtrent seks kroner. 75 000 kroner skulle altså halda til litt over tolv tonn salt. heime hjå oss bruker me omtrent ein knivsodd salt kvar gong me lagar graut. bystøl ser rett nok ut som om han bruker minst tre gonger så mykje, men tolv tonn salt? dersom dei absolutt skal samla inn pengar til bystøl, kunne dei kanskje opna for at han kunne bruka pengane på noko han hadde bruk for?

13.2.06

GUFFEPEDIA

i ei engelsk avis las eg ein artikkel som var rimeleg kritisk til det ikkje altfor kvalitetssikra nettleksikonet wikipedia. det skein gjennom at dette var noko kven som helst kunne stå bak, og sidan eg ser på meg sjølv som kven som helst, ser eg ikkje anna råd enn å starta mitt eige nettleksikon, guffepedia. fram til eg får ordna med eiga nettadresse vert det liggjande som ein del av guffebloggen.

på same måte som med wikipedia er det fritt fram for alle å senda inn artiklar - guffepedia tek mot alt. så send inn artiklar om kva som helst, men det er viktig at de kvalitetssikrar dei. akkurat korleis det best let seg gjera, veit eg ikkje.

det er viktig at artiklane er korte, og eg bør vel dra det heile i gang sjølv. på flyet heim frå england las eg ein underhaldande biografi om coen-brørne, og den fyrste guffepedia-artikkelen er inspirert av ei overskrift der ("omsett frå" passar forresten betre enn "inspirert av").

postmoderne. postmodernistar ringjer alltid to gonger.
tonsur (eller tonjulsur). jursjukdom, vanleg hjå oksar i slidre.

9.2.06

NEDTURAR

to nedturar å melda om i dag: nettmøtet med besten må utsetjast til neste veke. eg må nett ein liten tur til london for å sjå west ham, og det let seg dårleg kombinera med nettmøte, som vert tysdag eller onsdag.

den andre nedturen kom i fjell og vidde, medlemsbladet i ein organisasjon far min er med i. på framsida reklamerte dei med stor test av termosar, men eg vart rimeleg skuffa då eg bladde opp og såg at termosane vart vurderte etter kor lenge dei kunne halda varm drikke varm. kor tid vart det viktig for termosar?

8.2.06

DRØYMEFERIEN, DAG 23

(meiningslaus side?)
Sundag 5. august 1978. Høydalsmo - Voss
Eg vakna av at det banka på døra. Det var Margit. Ho lurte på om vi skulle eta alle i lag. Det vart til at vi gjorde det. Då vi hadde ete, reiste Olve bort til eigaren for å betala. Men han vart verande der lenge. Halldis og Arnstein gjekk bort for å sjå etter han. Men dei kom ikkje tilbake. Torvald, Kjartan og eg gjekk og bort. Då fekk vi sjå at dei såg på ein tam rev. Olve kom ut. Han hadde snakka med sonen til eigaren, som var lærar på ein folkehøgskule i Hamardistriktet. Vi gjekk bort til hyttene att. Der var alt klart for fotografering. Då det var unnagjort, reiste vi. Vi køyrde eit lite stykke då vi høyrde den lite hyggelege lyden vi hadde høyrt før. Tilhengeren var pungtert igjen. Det var like ved ein bensinstasjon. Far gjekk inn og snakka med karane der, og ei stund etter køyrde vi vidare. Vi køyrde over Haukeli, og kom ned i Røldal. Der måtte Kristine på do. Så køyrde vi bort til kyrkja, der var det offentleg do. Då ho var ferdig, køyrde vi til Odda. Der køyrde vi mot Kinsarvik. I Kinsarvik var det lang, lang kø. Så vi køyrde til Brimnes. Der trefte vi familien Fuglehaug. Dei kom med den fyrste ferja, vi kom med den andre. Ferja gjekk til Bruravik. Då vi køyrde mot Ulvik, sovna eg. Eg vakna ikkje før eg var langt oppe i Skejrvet. Eg låg der og halvsov til vi såg huset vårt frå Rene. Då vakna eg for alvor. Då vi kom til Palmafossen kjende til og med Kjartan seg igjen. Den lange ferda var slutt. Borte bra, men heime best.
[Send gjerne inn endå fleire spørsmål til nettmøtet med besten.]

7.2.06

DRØYMEFERIEN, DAG 22

(flat tango)
Laurdag 5. august 1978. Ås - Høydalsmo
[det manglar nokre bitar av to ark denne dagen er referert på, men dei fleste stadene seier det seg sjølv kva ord som manglar.]
Eg vakna nokså tidleg. Eg stod ikkje opp, berre låg der og slappa av. Etter ei stund vakna dei andre og. Vi åt frukost på kjøkkenet. Det vart litt prating. Vi fekk klede som var for småe til Gro og Bente. Vi reiste ei stund etter. Vi skulle til IKEA. Først gjekk vi inn og tok rulletrappa opp. Der var det mange møblar. I byrjinga tykte vi at det var morosamt å kikka på møblane, men etterkvart vart vi lei det. Torvald, Arnstein og eg gjekk ned att. For nokre år sidan hadde vi sett ein IKEA-katalog der det var bilete frå eit leikerom for borna. Vi fant leikerommet, men det var berre for barn under sju år. Vi stod og såg på dei som leika seg ei stund. Men det var ikkje så kjekt. Torvald og eg fann besten og spurde om me kunne få bilnøklane. Ja, det fekk vi, og så gjekk vi og sette oss i bilen. Vi las litt i blad. Etter ei stund kom dei andre, dei hadde kjøpt mykje rart. Besten pakka det inn i tilhengaren, og festa det som var der frå før på taket. Så reiste vi omsider vidare. Vi stogga for å eta etter ei stund. Torvald og eg spela sveltihel. Det var han som vant. Etter ei stund vart eg trøytt. Eg låg og halvsov. Utpå ettermiddagen stogga vi for å få litt frisk luft. I kveldinga byrja vi å sjå etter campingplassar. Vi var komne til Seljord. Men der var det eit stort ridestevne, så der var alt opptatt. Opp på folkehøgskulen reiste vi og, men der var det ikkje folk besten kjende. Så køyrde vi vidare. Eg og Torvald sat bak. Då såg eg ein trønderbil som var svært lik Olve og Margit sin. Dei synest han likna, både besten og besto. Då ropte eg: "Bilen kjem bak oss". Besten stogga, og det var Olve og Margit og Halldis. Då vart vi einige om at dei skulle snu og køyra saman med oss. Vi kom til Høydalsmo. Olve gjekk ut av bilen og bort til nokre ungdomar som stod der. Han spurde dei om det var nokon campingplass i nærleiken. Dei svarde at det var det, forklarte vegen, og så køyrde Olve bort dit campingplassen var og spurde om det var ledige hytter. Ja, det var faktisk to ledige. Han køyrde tilbake og henta oss. Vi fekk sjå at det var store hytter. Vi tok plass i den eine og trønderane i den hi. Margit og besto laga kveldsmat. Alle var samla rundt bordet. Det var faktisk litt dessert, [...] med ananas på deling. Det vart ikkje mykje på kvar, men det var godt allikevel. Etterpå prata vi om turen. Det både varte og rakk før vi vart ferdige med å prata. Då gjekk trønderane, og vossingane la seg.
[hugs nettmøtet med besten. dersom det ikkje kjem spørsmål, må eg laga dei sjølv. ]
Neste dag - sundag 6. august 1978

6.2.06

DRØYMEFERIEN, DAG 21

(trevor brooking, billy bonds, harry redknapp)
Fredag 4. august 1978. Ås
Det kunne like godt stått Oslo der det står Ås, for vi var i Oslo heile dagen. Men det var på Ås vi låg, så difor står det Ås der. Då eg vakna, såg eg Torvald og Arnstein sat og las. Eg kledde på meg og sette meg bort der eg også. Alle vakna etter ei stund, og vi åt. Då vi hadde ete, lot me maten få leggja seg til rette i magen før vi drog til Oslo. Der skulle vi først ut på Bygdøy. Vi parkerte bilen, og drog bort til huset der Kon-Tiki og Rå låg. Der løyste vi billett. Det var interessant å sjå dei to båtane. Under Kon-Tiki var det laga til slik at det såg ut som fiskar som symde rundt omkring. Det var også ei hole der det sat ein mann og såg på krukker. I bakgrunnen låg det ei sjelett. Etterpå såg vi på Fram. Der gjekk det an å gå ombord. Det gjekk også an å gå lenger nedover i skuta. Vi gjekk bort til vikingskipa. Mens vi var der, byrja det å regna. Lynte gjorde det også. Vi vart ståande der inne lenge. Men det berre heldt fram med å regna, så vi bestemte oss for å gå tilbake til husa der Ra, Kon-Tiki og Fram var. Derifrå gjekk det båt til rådhuset. Men då vi var komne eit stykke, såg vi at det stod ein buss ved ein busstopp. Der gjekk vi på, og køyrde til Oslo. Der hoppa vi innunder nokre små kuppelar som stod inntil veggen. Det var fordi det regna så fælt. Etter ei stund gjekk vi bortover gata. Vi såg etter Steen og Strøm. Gate opp og gate ned gjekk vi. Etter ei stund fann vi det. Der myldra det av folk. Først tok vi rulletrappa opp i tredje etasje. Der fekk vi vekeløna. Torvald og eg tok rulletrappa ned i fyrste etasje. Der var det platene var. Me lurte på kva plate me skulle kjøpa. Det vart til at me ikkje kjøpte noko plate i det heile tatt. I staden kjøpte vi kvar sitt blad. Eg kjøpte Fantomet, og Torvald kjøpte Agent X9. Etterpå tok vi rulletrappa opp i tredje etasje igjen. Der fann vi dei andre, som visst hadde problem med å bestemma seg. Men etterkvart hadde visst alle fått det dei ville ha, og vi reiste ned i fyrste etasje igjen. Vi grunda på kva vi skulle gjere, enten om far skulle ta båten opp til Bygdøy, eller om alle skulle gjere det. Det vart til at alle gjorde det. Vi kom oss bort til rådhuset og ned til båten. Det var berre til å gå rett ombord. Det var ein fin båttur, berre synd at det var stygt ver. Torvald og eg las blada vi hadde kjøpt. Då vi gjekk i land att på Bygdøy skunda vi oss opp til bilen. Alle kom seg inn, og så køyrde vi mot Ås. Vi kom då fram etter ei stund, og der stod middagen og venta på oss. Steik. Namnam. Då vi hadde ete, vart det prating om turen vi hadde hatt til Oslo. Klokka var mykje, og snart la vi oss.
[Eg minner om at besten stiller til nettmøte når refereringa er over. Du kan senda inn spørsmål alt no.]
Neste dag - laurdag 5. august 1978

5.2.06

BRUASET 3

der ingen skulle tru at nokon kunne bu, del III:
sydpolen

KONGEDINGLING

på fredag dressa far min seg opp med lånt jakke og lånt slips og trippa inn til kongevisitasen. han vart sitjande med fri sikt til vip-bordet, og merka seg såleis at kongen og prinsen gjorde heller lite av seg. det mest interessante var at dei, ikkje uventa, passa på å le godt når alle andre lo godt, og at kongen er ein racer til å tømma vinglas.

meir overraskande var det at far min trefte onkel K på kongevisitasen. og der far min stilte relativt nystrigla, utmerka onkel K seg med å stilla ubarbert, utan slips, med skrukkete skjorte, med skrukkete lys dress (sjølv om det visstnok stod i invitasjonen at antrekket var bunad eller myrk dress), med å koma fem minutt for seint, med å ta stolen til jon fosse, og med å vera einaste som reiste før det heile var slutt. det er såleis ikkje tvil om kven som er mest opprørsk av far min og onkel K, sjølv om far min får eit plusspoeng for å ha vist fingeren i lomma opptil fleire gonger.