30.9.06

MERKESTEIN #1

eg har lenge vore plaga av at eg ikkje har vore flink nok til å tidfesta nye eigenskapar eg tileignar meg. noko forseinka startar eg difor i dag.

merkestein #1: i dag greidde eg for fyrste gong å køyra ein finger gjennom ei skive agurk.

merkestein#2 merkestein#3

Ingen kommentarer: