29.9.05

GUFFESONGAR

eg takkar alle som har sendt inn framlegg til guffesongar. eg valde ut dei ni med flest røyster, og sette dei saman i eit høveleg songhefte. det vart diverre ikkje plass til "tille, talle, tulle", som besten har skrive. mor mi insisterte på at det ikkje passar å syngja "det lyser i stille guffar" i ein barnedåp, slik at den songen fekk ikkje vera med, sjølv om han fekk uhorveleg med røyster. det vart i staden plass til tekstar av nokre av dei største trea i den nynorske skogen, og til og med ein lite kjend guffesong av astrid lindgren. eg visste ikkje at guffinga hadde spreidd seg til utlandet.

kva songar som kom med i heftet vert fyrst kjend under smørgåsbordet etter døypinga, men eg kan vel alt no røpa titlane på dei fem songane som fekk flest røyster av dei som ikkje kom med: "fola, fola guffen", "guff signe vårt dyre fedreland", "hun er forelska i guffen", "lys, varme og guffen" og "seargant pepper's lonely hearts club guff".

25.9.05

PORSELEN

i går prøvde me nyebilen med ein liten tur gjennom valdres, og høyrde med interesse på den lokale nrk-stasjonen. dei melde mellom anna om 30 porselensdokker frå valdres folkemuseum som var utstilte i byen galveston i texas, og som stod i fare for å få ein amerikansk orkan midt i planeten. dei lokale nrk-stasjonane på andre kantar av landet har ikkje vist interesse for desse dokkene, og eg veit difor ikkje korleis det står til med dei. dersom nokon har høyrt siste nytt om dokkene, bør dei melda frå snarast.

SONGAR

til helga skal eg visst døypast. som vanleg ligg foreldra mine litt på etterskot med alt som handlar om planlegging, og dei har difor gjeve meg ansvar for å kopiera opp eit songhefte. eg tek difor gjerne mot tips om songar som er rimeleg guffete.

24.9.05

KULTURLYFTET

bøndene og sosialistane og sosialdemokratane (BSS) er misnøgde med satsinga på kultur, og har lova å auka kulturbudsjettet med ein prosent. eg veit korleis dei har det. berre i år har foreldra mine kjøpt møblar (ca. 10000 kr), dvd/videospelar (ca 2000 kr), datamaskin (ca 9000 kr), piano (ca 30000 kr), bil (ca 120000) - dei har altså brukt i overkant av 170000 kr på seg sjølv, og då har eg ikkje ein gong rekna med alt lesestoffet dei har kjøpt seg. berre for å streka under at dei vassar i pengar har far min til og med kjøpt seg ny skjorte.

i det same tidsromet er alt dei har kjøpt til meg fire narresmokkar (ca 17 kr), altså 0,01 prosent. av og til tenkjer eg på kor mange narresmokkar eg kunne hatt dersom éin prosent av totalbudsjettet hadde vorte brukt på meg og mitt.

21.9.05

ÅRSTAL

nye dagar, nye kunnskapar. eg hadde teke med meg foreldra mine, som begge hevdar at dei er opptekne av alt som er nynorsk, for å høyra det årlege årstalet for tilstanden til nynorsk skriftkultur. eg er som vanleg travelt oppteken med å læra flest mogleg årstal utanåt, og etter talen var alt klart: talaren sa det rett nok ikkje rett ut, men så lenge det einaste årstalet han nemnde var 2001, kan me trygt gå ut frå at i år er det 2001 som er årstalet for den nynorske skriftkulturen.

13.9.05

DRØYMEDAG

mykje bra skjedde på ein gong. fyrst visste far min at helge løvland vann em i tikamp i 1920. deretter vart det regjeringsskifte, og det er ikkje mykje som er betre enn ei regjering med bønder, sosialdemokratar og sosialistar (og eventuelt trond giske). dessutan vann west ham 4-0 over aston villa.

12.9.05

NEDTUR

hm. det viser seg at ein må vera 18 år for å røysta, ikkje 18 dagar.

11.9.05

VALKAMP

det har vore lite blogging den siste veka. eg har vore travelt oppteken med å setja meg inn i kva dei ulike partia står for. det er fyrste valkampen min, slik at det er mykje å setja seg inn i. det er enklare for mor mi, som er fødd i ein bondes hytte, og for far min, som ikkje er det. eg har difor sett alt som er av politiske debattar, og for å gjera valet enklare for alle, ikkje minst meg sjølv, presenterer eg her det viktigaste kvart parti kan by på. eg droppar alt som er av terningskast, men listar partia i omvendt kronologisk rekkjefølgje.

9. venstre. partiet vil gje lars sponheim til alle. for meg er dette lite freistande.

8. kristeleg folkeparti. partiet vil gje jesus til alle. dette er heller ikkje så pirrande, men hakket meir interessant enn lars sponheim.

7. arbeidarpartiet. partiet vil gje arbeid til alle. ekstremt aktuelt for meg, som ikkje eingong er gamal nok til å gå i barnehage.

6. sosialistisk venstreparti. partiet vil gje gratis skulemat til alle. omtrent like spanande som arbeid.

5. høgre. partiet vil gje kaci-frisyrer til alle. akkurat. kva med oss som er så godt som hårlause?

4. senterpartiet. partiet vil gje ein sau til alle. eg er alltid klar for tiltak som kan gje meg meir ull, men eg er litt usikker på kvar eg skulle plassera han.

3. kystpartiet. partiet vil gje ei flyndre til alle. dette er eg klart for. det vil gjera kveldsbadinga hakket meir interessant.

2. raud valallianse. partiet vil gje meir skatt til rimi-hagen. for meg er dette ei viktig sak i denne valkampen, og det finst nok større tabbar enn å røysta raud valallianse.

1. framstegspartiet. partiet vil gje 270 milliardar til alle. eg greier meg godt med barnetrygda, men foreldra mine er storforbrukarar av pengar, og kan få bruk for 540 friske milliardar. difor røystar eg framstegspartiet i år.

4.9.05

JOTUNHEIMEN

far min verkar rimeleg fiksert på at eg skal verta ein fjellgris, og i helga tok han meg med til jotunheimen. onkel T har fortalt at far min kan vera ein heller ukoseleg turkamerat, og slik var det denne gongen òg. fyrst fekk eg det våtaste hjørna i teltet, så fekk eg den tyngste sekken, og så la han i veg som om det handla om å koma fyrst fram. eg slit litt med koordineringa av armar og bein, så etter fem minutt var han ute av syne. eg la meg nedpå litt, og nokre timar seinare kom han attende. han var heilt fesen, og det vart ikkje noko av det varme måltidet han hadde lova meg. han kasta meg i staden i bagasjerommet og køyrde heim.

der nådde me såvidt sportsrevyen. det fotball-landslaget treng mest av alt er ein frisør.