26.9.11

BARNEHAGE 2


ein kan seia mykje rart om den nye barnehagen til tolvo, men dei har heldigvis gode løysingar for dei som korkje likar trolldeig, perling eller eventyrmåling.

21.9.11

NORDMØRSBESTO

nordmørsbesto har kjøpt seg mobil. ikkje uventa var det berre snakk om minutt før ho tok opp kampen med ho andre besto:

Har besøket ditt reist? Ei skal på seniortsin i dag.får er på sykehuset ennå. Kanskje han kjem heim i morgen eller fredag. Fint var . Har ete til middag om. Skal koke kafe å ha med på dansen.

19.9.11

BESTEN 42


han tenkte "ha! no tenkjer eg det vert slutt på all kivinga med bortigarden om kven som har dei blåaste billyktene". men kva sa han?

(dette er altså meint som ei god, gamal 'kva seier besten-oppgåve")

4.9.11

TELEFON

besto har nyleg kjøpt seg ny mobiltelefon, sidan det ikkje var råd å skriva punktum på den gamle. ho har gått over til nokia, sidan ho las i vekebladet familien for ein åtte-ti år sidan at nokia var den beste telefonen i heile verda.

ho prøver seg fram, slik ein gjerne gjer når ein har ny telefon. planen var å senda tekstmeldinga "dette er ein prøve" til tante K. det gjekk bra ei stund, heilt til den tredje bokstaven i det siste ordet. ho fann pikerten ikkje ø-en, slik at tekstmeldinga så langt såg slik ut: dette er ein pro. sidan ho ikkje anar korleis ho rettar skrivefeil var det berre ein ting å gjera - finna eit høveleg ord som tek til på pro. det fyrste ordet ho kom på var pronomen.
kva tante K tenkte då ho fekk denne meldinga, er så langt ukjent. men det er vel rimeleg stor sjanse for at ho undra seg over at pronomen brått var vorte eit hankjønnsord.