28.7.05

SONG NR. 1

eg nyttar mellom anna ferien til å skriva inn songar i mi eiga songbok. her er den fyrste. bruken av dialektordet mjøk (= mjølk) luktar litt naudrim, men det er ikkje gjort i ei handvende å finna eit godt rimord elles.

læ, læ, gamle mor
(melodi: valfri)
læ, læ, gamle mor, har du noko mjøk
ja, ja, vesle guff, nesten utan løk
måndagsmjøk til guff,
og tysdagsmjøk til guff,
og onsdagtorsdagfredaglaurdagsundagsmjøk til guff

song nr. 2 - tille, talle, tulle
song nr. 3 - dille, dalle, dulle
song nr. 4 - puff, puff, så får du ein guff

EKSAMEN

besteforeldra mine har alltid snakka om at ein må nytta tida godt ved eksamenar. fyrst kladdar ein, deretter ser ein over kladden, så fører ein inn, ser over innføringa, og, dersom det er tid til det, ser over innføringa minst ein gong til. ein skal aldri reisa frå eksamen før tida er ute.

når det handlar om namngjeving er det visst annleis. fristen for å gje meg namn er tidleg i desember, men likevel er det ei endelaus masing om at eg snart må få meg eit offisielt namn. for meg hastar det ikkje - eg trivst godt med guffen.

19.7.05

JORDBÆR

på ferien nyttar me som vanleg vegboka til NAF, på jakt etter forfattarheimar me kan vitja. me kika innom ein slik i valdres. den komande gardbrukaren var oppteken av fornying, og snakka vel og lenge om poppeltreet han gleda seg til å saga ned. far min var i kanonform, og meinte at det ville vera ei upoppelær gjerning.

litt seinare serverte husmora eit eller anna meksikansk. eg vart dårleg i magen etterpå, og me kan såleis avbekrefta rykta om at det var jordbæra som var skuld i mageverken sist veke.

16.7.05

KARTLESAR

i dag skal me visst på ferie, altså fire veker med bilkøyring gjennom så store delar av landet som mogleg. sidan dette er fyrste ferien min, har eg berre to oppgåver:

1. far min meiner at eg bør vera kartlesar, slik at eg kan gjera det betre i geografitimane. for å gjera det lettare for meg å lesa kartet, har han plassert bilsetet mitt bak-fram.

2. eg har ein midtskill på nærare ti centimeter, og er difor på jakt etter ein nokolunde god tupé-butikk. den tidlegare bridge-makkeren til far min seier at det finst ein god ein ikkje så langt frå hamar.

15.7.05

FENOMENOGONOLOGI

i åra som kjem vil sikkert mor mi hevda at det fyrste ordet eg sa var "mor", medan far min kjem sikkert til å hevda at det fyrste ordet var "groucho". ingen av dei har rett - i natt vakna eg, funderte litt på kvifor arsenal har selt patrick vieira, før eg sa "fenomenogonologi" høgt og tydeleg.

14.7.05

MIDDAG

i kveld hadde foreldra mine middagsgjester frå fusa. heller ikkje i dag spelte dei sinatra.

BESTEN

alle spør meg kven eg liknar på, nett som om det er viktig. eg prøver å visa fingeren til alle som spør, men det er ikkje så lett, sidan det tek nokre månader før eg får kontroll over handrørslene mine. sidan eg ikkje svarar, svarar dei oftast sjølv, og kjem fram til at eg liknar på besten.

dette skal visst vera dei største likskapane:
* eg seier frå når eg vil ha mat
* eg rapar høgt etter måltidet
* eg likar å gå topplaus
* eg søv heile dagen
* eg er ikkje vidare interessert i kongefamilien

13.7.05

UTVIKLINGA

i dag var eg på kontroll. dei sjekka høgd og lengd og tyngd og slikt, i tillegg til at dei i god frenologisk tradisjon sjekka omkrinsen på skallen. sjølv funderte eg mest på høgda. på fem veker har høgda auka med sju cm. eg reknar med at eg veks med same farten også i framtida, og sidan det framleis ramlar inn eit lass med kroppar kvar veke, kan det ha ålmenn interesse å vita kor høg eg til ei kvar tid er.

på fem veker har høgda gått frå 50 til 57 cm, altså ein auke med 14 prosent. det gjev denne prognosen for det neste året:

7. juni: 50 cm
13. juli: 57 cm
17. august: 65 cm
21. september: 74 cm
26. oktober: 84 cm
30. november: 96 cm
4. januar: 110 cm
8. februar: 125 cm
15. mars: 143 cm
19. april: 163 cm
24. mai: 185 cm
28. juni: 211 cm

rundt eittårsdagen vert eg altså den høgste i familien.

SIDEMÅL

eg er for obligatorisk sidemål. utan sidemålet ville det heita "utan mat og drikke duger helten ikkje", og eit slikt rim haltar jo litt. på den andre sida haltar jo heile uttrykket litt, sidan eg ikkje har ete noko mat i det heile så langt - alt eg gjer er å drikka.

12.7.05

FISING

meir bakalaonytt: det viste seg at bakalao ikkje berre gjev meg ilt i magen, men det aukar òg krafta og kvaliteten på fisinga. eg er difor ikkje like lunken til bakalao no.

11.7.05

BAKALAO

meir middagsnytt: me var inviterte til eit kalas i kristiansund. det vart servert enorme mengder bakalao, kaker, jordbær og brus, og det var mange lange talar på norsk og engelsk. alt dette gjorde at eg vart skikkeleg roten i magen. eg trur eg ventar med denne blandinga til eg er minst to månader gamal.

9.7.05

SINATRA

i dag hadde foreldra mine middagsgjestar frå minnesota. for ein gongs skuld spelte dei ikkje sinatra under måltidet.

8.7.05

SMOKKAR

no er eg rimeleg irritert. far min sa at me skulle ta ein tur på coop mega for å kjøpa nye smokkar. akkurat det var ei gledeleg melding, men då eg såg kva han kjøpte vart eg skuffa - han kom ut med to narresmokkar. han vassar i pengar, men har ikkje råd til å kjøpa skikkelege smokkar?

7.7.05

BORDTENNIS

mor mi er oppteken av å koma i form etter fødselen, og utfordra meg til eit slag bordtennis i dag. eg er litt usikker på korleis det gjekk - ho sa at ho vann 21-19 i tredje sett, men det høyrdest ut som om det siste slaget hennar var ein grov bom. det var litt vanskeleg for meg å sjå kva som skjedde, sidan eg låg på golvet.

KVISER

i går oppdaga eg at ansiktet mitt er dominert av ikkje så reint få kviser. dette uroa meg sterkt. eg var innom høgskulebiblioteket, der Den store kviseboka til alt hell ikkje var utlånt. der las eg at kviser er eit teikn på at puberteten er i gang, og eg slår meg til ro med det. det er godt kva som er gjort.

far min tek dette tungt. han kom ikkje i puberteten før i trettiårsalderen, og meiner det er urettvist at eg skal koma i puberteten så tidleg.

6.7.05

KROPPAR

takk til alle som har gjeve meg kroppar. sist eg rekna etter hadde eg fått 21. den mest populære fargen er kvit (og kvit-liknande) med 20. på ein god andreplass kjem blå med 1.

eg er dårleg i engelsk, slik at det plagget andre kallar body kallar eg kropp. andre har same problemet, slik jan stenmark skriv i eit dikt:

Hon kan ingen engelska.
Hon är för ung.
Säger till exempel
Martin Luther Kung.

GUFFEN

hei. eg er guffen. eg er fire veker gamal. dette er bloggen min.