29.12.08

HENTESVEIS

jaja. den demokratisk tinglyste hentesveis-jola er så godt som over, og dei fleste sit vel att med ei kjensle av at dette ikkje var heilt som venta. gledeleg nok hadde fire av dei fjorten deltakarane prøvd å ta temajola på alvor, men det verka som om alle hadde bomma litt på skiva og vel så det. eg trur naden sette fingeren på problemet den dagen han trefte far min og onklT, og sa at begge to likna på aslak l. det var nok litt mykje måne og litt lite henting hjå dei fleste.

eg kan her, truleg som fyrste blogg på vestlandet, presentera nærbilete av dei fire deltakarane, og gjev samstundes ei kort vurdering av innsatsen deira. dei som har noko å leggja til, må gjerne gjera det.
kandidat A. mykje måne, ikkje noko henting.

kandidat B. lite henting, mykje måne. får pluss for den gradvise overgangen mellom hår og ikkje-hår.

kandidat C. klar overvekt av måne også her, men viser i alle fall litt vilje til henting, og dreg i land nokre plusspoeng for det.

kandidat D. omtrent like mykje måne som henting, men i mangelen på noko betre er eg redd for at denne må utropast til den mest vellukka.

24.12.08

JOLEGÅVE

mor mi har hatt travle dagar, og treng truleg hjelp til å slappa av den neste tida. ho får difor ein eigen blogg i jolegåve - god jol!

JOL

hurra. endeleg er det jol. det viste seg at me ikkje fekk overnattingsgjester likevel - for nokre månader sidan melde besto at far min skulle overnatta hjå oss, men for tre dagar sidan hadde ho ombestemt seg. på ettermiddagen i går ombestemte ho seg igjen, men opna for at han kunne eta alle måltid og dusja og gå på do i huset deira. etter at han kom ombestemte ho seg endå ein gong, slik at no er alle gjestane stuva saman hjå besto og besten, medan me har ei rimeleg stor samling med ubrukte og oppreidde gjestesenger.

den siste folkerøystinga viste eit klart fleirtal for hentesveis-jol. det er knappe marginar her, så ikkje uventa har dei mest hårrike delane av slekta fått fleire spørsmål om dei kan avsjå ein liten lokk. me kjem høgst truleg attende med nokre gode blinkskot om ikkje mange dagane.

toppenbechifiseringa av jolefeiringa har i år spreidd seg til hushaldet vårt. mor mi har tilta heilt, og har til og med vaska badet. onklT er heilt samd med kukola, som hevdar at jol er opium for folket.

19.12.08

TEMAJOL

det spissar seg til i kampen om temaet for jola. i dag dreg eg like godt i gang det som (truleg) vert den siste runden, og eg bed alle om å tenkja seg nøye om før dei røystar. det er meir gledeleg enn truverdig at det kom over 30 røyster i den tredje runden. sidan dette er siste runden, opnar eg for at de kan røysta på meir enn eitt framlegg.

eg kan ikkje lova ut premiar til dei som stemmer rett, men eg kan tipsa om det som siglar opp som reine drøymefrukosten. eg kallar det berre eit oddvar-knekkebrød - knekkebrød med eitt lag prim, eitt lag brunost, og litt kvitost på toppen.

16.12.08

UTREINSKING 2

dette er kanskje å kasta glas i steinhus, men eg kjenner det ikkje slik at eg har fått nok skryt for at eg og besto og besten fekk åge hareide til å gå av. i staden stiller kommentatorane spørsmålsteikn ved det heile, så då er det ikkje anna råd - eg må henta fram eit nytt døme.

petter solberg. kva skreiv eg om han i februar 2007, altså for berre tjueto månader sidan? dette. og kva skriv avisene i dag, altså berre dagar etter at handball-vm er slutt, og berre dagar etter at det er vorte kjent at det skal lagast film om nokas-tjuvane? dette.

guffelbloggen - alle andre bloggar 3-0.

15.12.08

TRE

det er det vanlege - onklT kan ikkje vera mange timane ute or huset før mor mi ommøblerer. sist veke var onklT nokre dagar i volda, for å setja strek for nokre endelause prosjekt der, og han var ikkje vidare blid då han kom heim. mor mi hadde vore ein tur til skogs, henta eit joletre, og dekorert det med litt jolepynt ho hadde fenge som gåve frå elevane på husmorskulen. det einaste onklT fann å gle seg over, var at ho etter alt å døma hadde hogd treet på eigedomen til bortigarden. dei merkar neppe noko til det no, sidan dei er travelt opptekne med å få det mest jolete huset i tjukkebygdi. så langt ligg dei bra an:

eg nyttar elles høvet til at dei som vil påverka joletemaet denne jola, bør reagera rimeleg raskt.

8.12.08

UTRENSKING

i slekta mi er det mange som sympatiserer med politikarar med sans for utrenskingar. eg har prøvd å ta omsyn til dette på guffebloggen, men så langt har eg berre greidd å reinska ut ein person.

i helga fekk eg assistanse frå uventa hald. trugne lesarar veit at besten og besto på nordmøre i desse dagar vert kasta ut av huset dei har budd i sidan besten var ein neve stor, og at dei må flytta inn i ei dokkestove onkel A og tante B har sett opp til dei. møblane i huset dei har budd i har grodd fast i golvet, slik at besten og besto må ut på den opne marknaden for å skaffa seg eigne møblar. besto er tapt bak ei vogn, men det er ikkje besten, så via finn.no kom dei over eit veleigna møblement, som stod til spott og spe i molde, og som berre kosta ein brøkdel av den opphavlege prisen.

på laurdag tok besten og besto turen til molde, og det viste seg at seljaren var sjølvaste åge hareide. besto skjønte fort at denne sjansen får ho ikkje igjen, og sa at "det er berre å trekkja seg frå den driten; det der er ikkje folk å menga seg med". og kva sa hareide i dag? han hadde tenkt seg om lenge, men i løpet av helga hadde han bestemt seg for å gå av. ein skal vera bra stram i pæra for å ikkje skjøna at besto må ta ansvar for dette, og at guffebloggen kan festa endå ein skalp i beltet.

for å seia det på fotballspråket: guffebloggen - alle andre bloggar 2-0.

5.12.08

ODEL

no er det visst hakket før eg kan kalla meg odelsgut. i det høvet har mor mi teke meg med til fotograf, slik at eg kan ha ein passande dekorasjon på visittkortet. her om dagen fekk me vitjing av ein takstmann, som etter beste evne takserte det som kunne takserast. han verka rimeleg misnøgd med det meste, bortsett frå egg og ansjos-rundstykka besto trylla fram, så det vert vel ikkje rare taksten.

garden har vore i slekta i umenneskelege tider, og namna på bonden har veksla mellom besten og onklT omtrent like lenge. i går var difor far min innom i folkeregisteret for å byta namn med onklT, slik at det vert lettare for dei som ein gong i framtida skal skriva gards- og ættesoge for garden og ætta.

det er sjølvsagt dumt å byta namn rett før jol, spesielt i ei slekt der til dels store grupperingar er ferdig med jolehandelen for lenge sidan, men far min og onklT har funne ei grei løysing. dei samlar alle gåvene sine i ein haug. sidan begge to er ekstremt litterære, kastar dei alle gåvene som ikkje er bøker, og sorterer bøkene etter ei nøye gjennomtenkt ordning: dei bøkene som minner om hitchhiker's guide to the galaxy går til far min, medan dei som minner meir om fred av arne garborg går til onklT.

1.12.08

OSLO

i helga var me i oslo, og det var som vanleg altfor travelt. som vanleg når me er i oslo budde me i eit husvære der eigarane lir under ein total mangel på kunnskap om korleis cd-ar skal lagrast, men me gjorde det beste ut av det. mor mi hadde lagt inn akkurat mange nok samkomer med kjende og ukjende, slik at ho no reknar seg for ferdig med trimminga for i år. eg og fem på seksa og far min satsa heller på ei innehelg, der me herpa ein del leiker, såg ein del filmar, og åt mykje dårleg mat. den einaste ekskursjonen vår var sundag føremiddag, då me såg på nokre livlause dyr og åt altfor mykje graut.

resultatet frå fyrste runde i folkerøystinga om joletema er ferdig, og sjokkerande nok kom det inn 23 røyster. av dei åtte framlegga var det minimal interesse for dale-jol (0 røyster), og lita interesse for tonsurjol (1 røyst), bartejol (2) og nakenjol (2). dei fire andre fekk så godt som like mange røyster, så det er ikkje anna å gjera enn å lysa ut ein ny gallup, der òg nye framlegg frå gamle ordskifte vert tekne med.