28.5.08

GUFFEFILM 6dei siste dagane har eg vore travelt oppteken med å skriva produksjonsplan for selskapet på fredag. eg går ut frå at eg ikkje treng å minna om at eg fyller tre år den dagen, eg reknar med at kvar og ein for lenge sidan har kjøpt inn høvelege gåver. gjestelista er på det nærmaste klar - mor mi stiller, fem over femmo stiller, og T frå barnehagen får snart ein invitasjon. menyen skulle òg vera i boks, og ingen undrar seg vel over at det vert nokre kaker. at temaet er ljoseraudt er vel òg som det skal vera.

på filmskulen har det vore mindre travelt i det siste. fem over femmo fekk hovudrolla i ein tidlegare guffefilm, og innsatsen der var ikkje mykje å skryta av. ho har likevel fått prøva seg igjen. resultatet er omtrent som venta.

sidan det snart dukkar opp litt fotball på fjernsynet, har eg oppretta ein ny blogg. velkomne kvar og ein.

23.5.08

AVSLAG

dei som sveipa innom nettsida til aftenposten kunne i dag lesa denne artikkelen. to bloggarar har søkt kulturdepartementet om kunstnarløn for skrivinga si. begge har fått avslag. avisa seier ikkje kva bloggar det handlar om, men det seier seg sjølv at guffebloggen er ein av dei. for at alle skal vera oppdaterte, kopierer eg her inn teksten frå e-posten eg sende departementet.

hei trond,

du kjenner ikkje meg, men du hugsar kanskje onkelen min frå hundreårsjubileet til noregs mållag for nokre år sidan? det var han som kom heilt til sist, i den lyse sommardressen, og som elles utmerka seg ved å ta stolen til jon fosse.

dei siste åra har eg blogga om likt og ulikt. aktiviteten har aldri vore direkte stor, men no er det hakket før all respons er vekke. i tillegg til mine eigne kommentarar er det berre frode, ein gardbrukar frå vestre slidre, og den nemnde onkelen i lys dress som kommenterer. likevel ville det vore greitt om du kunne betala meg litt for dette, sidan foreldra mine har sagt opp alle jobbane sine utan å tenkja på kva me skal leva av til hausten. dei fleste andre nynorske tiltaka her i landet (mållaget, vestmannalaget og fonna forlag) får alle statsstøtte, så då burde vel eg òg få?

viss du seier ja til denne søknaden, lovar eg å røysta på deg når eg får røysterett om 15 år.

med vennleg helsing
guffen

ref: jens kåre engeset, tidlegare styreleiar i ivar aasen-museet

LØVE

no har desse nepene i vestmannalaget rota det til igjen. etter at noregs fotballforbund omsider hadde innsett at det er så til dei grader avlegs at landslagsspelarar har flagg på drakta, og erstatta det med ein velskapt salamander, måtte vestmannalaget på liv og død gjera dette til den store saka i målstriden akkurat no. "no maa me faa draktor med noreg paa", skreiv dei i ei pressemelding, og la ved eit bilete der dei hadde manipulert logoframlegget ørlite. fotballforbundet skjøna raskt at dette var ein kamp dei ikkje kunne vinna, og droppa heile salamanderen.

det hadde som vanleg vore best om vestmennene ikkje hadde opna munnen. då kunne me fått ei drakt som står i stil med drakter det er naturleg å samanlikna seg med. viss dei absolutt skulle ta ordet i denne drøftigna, burde dei vel heller kome opp med dyr som passar endå betre enn salamander. hadde det ikkje vore for at det alt er ein sjiraff på dei tyske draktene, hadde det vore det beste valet. det kunne òg gjort seg med ein liten gris. eller ein talgokse.

17.5.08

KRIGEN

i dag vakna eg av ein eller annan salutt i sju-tida, og det tyder vanlegvis det same: eg og mor mi skal ut for å eta is og gå i tog og ropa hurra for alle kirgssiglarane. eg er berre sånn middels interessert, men så lenge mor mi kan lokka med svære mengder sjokoladeis, er eg rimeleg lett å be. fem på femmo har friare tøylar, og gjer som vanleg nett som ho vil. ho får difor ein drøymedag i boblebadet, med speedmetall og halvgode bøker.

i ein tidlegare kommentar nemnde eg forresten noko om komaden barnedåpar. eg har visst gløymt å fortelja at det har dukka opp to nye syskenborn i oslo. for ein gongs skuld har foreldra funne ut at dei ikkje bør heita jon, men av omsyn til personvernet er det greiast å bruka jon-namnet også her. to nye jonar i oslo, altså. lukke til, og til lukke.

14.5.08

VANILJESAUS

helga på nordmøre gjekk som vanleg etter planen. eller, me hadde vel eigentleg ikkje nokon plan, men det gjekk etter planen likevel.

mor mi og ti på femmo og eg køyrde nordover fredag, og vart der heile pinsehelga. me åt kaker og drakk vaniljesaus og kasta steinar i vatnet og åt litt fleire kaker. besten sat i bar overkropp og las gamle aviser og løyste kryssord. etter at helga var over vart besto med til gamlevegen, slik at eg kunne få litt meir vaniljesaus.

8.5.08

BESTEN 23

det er dårleg folkeskikk å trykkja den forvitnelege drøftinga om modernisering av postkasser lengre nedover på sida, men det vart no slik. og viss det verkeleg er slik at postkassa som så langt har fått flest poeng i nasjonalpostkassekåringa er fjerna, reknar eg med at juryen har ein jobb å gjera. kan ei nasjonalpostkasse liggja på lageret?

i helga som kjem skal eg og kvart på femmo og mor mi nordover, for å visa besten og besto og onkel T at kvart på femmo har lært seg å gå. persen så langt ligg på rundt tjue steg, ho er altså omtrent på same nivå som besten. apropos besten - kva seier han andre besten på biletet over?

5.5.08

MADAGASKAR

vel, det har vore ei roleg veke ved den fortvilte sjøen. besto har vore her i åtte-ti dagar; besten har vore her sidan onsdag. på vegen hit var dei innom på madagaskar, og kveldane har stort sett gått med til å visa fram bilete frå denne turen. viss interessa viser seg å vera stor nok, er det ikkje utenkjeleg at dette kan verta ein retteleg interessant serie. biletet over er frå ein landsby besto har gløymt namnet på, men det var på den nordlege delen av øya.

onsdag var mor mi travelt oppteken med kongevitjinga på jobben. ved middagen sat ho ved nabobordet til kongen, men ho sat til alt hell ved sida av ein av adjunktane han hadde med seg, ein kontreadmiral frå sjøforsvaret, slik at ho kjenner det slik at ho no har ein fot innom på slottet.

besten og besto reiser attende til voss i morgon, slik at frå no av må mor mi vaska opp sjølv.