7.12.13

BESTEN 33


no midt i desember er me vel mange som kosar oss skikkeleg med jolekort og jolekaker og jolegåver og alt det andre som høyrer jola til. det er ikkje anna å gjera enn å stilla det vanlege spørsmålet: kva seier besten?

2.8.13

BESTEN 32


i bakgrunnen, like framfor garasjen, er der ei trapp. denne trappa førte tidlegare inn i eit hus, og der overnatta truleg sjølvaste ivar aasen våren 1846, då han var ute på språkreise. om nokre få dagar er det akkurat 200 år sidan aasen vart fødd, og dette vart markert med ei enkel samkome på tunet.

me spør som vanleg: kva seier besten?