31.8.05

FOTBALL

i dag starta fotballsesongen for far min, med ein time innefotball. han vert rimeleg raud i trynet når han har sprunge litt. fy fasan kor dumt det ser ut.

28.8.05

LØGER

på den siste rangeringa over sofadyr ligg tigeren på ein sterk tredjeplass. oddvar peikar på at tigeren eigentleg liknar meir på ei blanding av tiger og løve. korleis dette heng saman veit eg ikkje, men eg fekk dyret frå ein professor, og eg meiner at han brukte ordet tiger. eg må på biblioteket i morgon for å sjekka dette.

elles var eg på loppemarknad for fyrste gong i går. eg kjøpte ingen lopper.

25.8.05

TAFFELMUSIKK

i kveld kom oddvar innom. han skal vera her nokre dagar. under kveldsmaten vart det ikkje spelt sinatra for gjesten. her kunne eg ha skrive "heller ikkje denne gongen vart det spelt sinatra for gjestane", men minnet mitt strekkjer seg berre to veker attende, slik at eg hugsar ikkje at foreldra mine minst to gonger tidlegare ikkje har spelt sinatra for gjestane sine.

23.8.05

BOMKJØP

no har foreldra mine gjort det igjen. dei har brukt tusenvis av kroner på eit monster av eit piano, trass i at ingen av dei er spesielt pianokyndige. dei kan ikkje rekna med å tena innatt utgiftene ved å spela på gata, så heile kjøpet passar godt inn i praksisen deira med å kasta pengar ut vindauga. i tillegg har dei plassert instrumentet framfor ei dør, slik at eg må leggja om traktor-ruta mi.

19.8.05

MINNE

no er me inne i ein merkeleg tidsalder. alle rundt meg gløymer ting dei burde vita. besten hugsar ikkje korleis han skal setja cd-plater inn i datamaskina si. far min har gløymt korleis han lagar lasagne. men det verste av alt er at mor mi har gløymt kva corn flakes heiter. då me skulle laga handleliste før handleturen, måtte me ta ein lang pause på kjøkenet. hovudet hennar var heilt tomt, slik at ho måtte ta det gode gamle alfabettrikset for å finna ut kva ho skulle kjøpa.

eg prøvde å forklara ho at ho sikkert kom på det dersom ho såg det i butikken, men sleit med å få kontakt

16.8.05

ZOOLOGI

i kroken min ligg det ein del dyr. nokre har kome som gåver etter at eg vart fødd; andre har vore her ei stund. i ettermiddag sorterte eg desse dyra etter kvalitet, og kom fram til at dette er dei fem beste:

1. pinglan
2. kanino
3. tigeren
4. bø og bæ
5. skilpaddo

den gule katten eg fekk frå besten ligg på ein uoffisiell sjetteplass.

Oppdatert liste, 14.11.2005
Oppdatert liste, 12.5.2006

15.8.05

SONG NR. 2

denne songen er innsendt av besten. dei som vil kan variera vokalane.

tille, talle, tulle
(melodi er så til dei grader valfri)

tille, talle, tulle, talle, tille, tille

tille, talle, tulle, tille, tille, tulle
(repeter ad infinitivum, eller til minst ein av oss fell i svevn)

TINNITUS

eg er attende frå ferie. den gamle toyotaen har i ferien køyrt 2807 kilometer, altså nesten tre gonger rundt ekvator. me har sett litt av kvart, men det eg kjem til å hugsa lengst er lyden frå den relativt misantropiske lydpotta under bilen. det har vore uråd med verbal kommunikasjon mellom fram- og baksetet, og den vanlegvis så smektande taffelmusikken har fått avløysing av musikksjangrar som sluttar på metall.

det gledelege er at eg endeleg har fått noko kroppsleg som viser slektskap med far min - dobbelsidig tinnitus.

14.8.05

BRYLLAUP

i går kveld var me i bryllaup på lofthus. etter seremonien i kyrkja skulle festlyden gå i prosesjon til festlokalet, men denne prosesjonen vart noko forseinka, sidan nokon hadde gløymt ei bombe i bilen.

eg lurte lenge på kva folk skulle med denne bomba. seint på kvelden kom det eit lass med skotrarar (ein kombinasjon av jolebukkar og raudruss), og då skjøna eg at det kunne vera bruk for ei bombe. diverre var skytebasen ute av stand til å kvitta seg med problemet.

7.8.05

FERIE

eg minner ivrige lesarar i utlandet om at eg for tida er på ferie, og at det såleis ikkje er like lett med daglege oppdateringar. eg er attende for fullt ein måndag midt i august, dersom far min får ordna opp i nokre mindre dataproblem heime.

siste nytt er forresten at eg har fenge meg eit namn. dette er sjølvsagt berre eit dekknamn - sjølv kjem eg til å bruka namnet guffen så lenge som råd. i alle fall heilt til eg lærer å snakka.

1.8.05

NAMN

besten har gjeve meg ei bok med namnetydingar, noko som vel er eit teikn på at han meiner det går litt seint med val av namn. eg har tidlegare skrive at det gjeld å nytta tida, men denne boka har gjort det uråd for meg å velja eit namn i det heile. i boka har alle namn ei tyding, og desse tydinga er oftast ulike variantar av "den agelege stridsmannen", "den ævelege hovdingen", "den agelege og ævelege hovdingen som tidlegare var ein ageleg stridsmann", og "han som vernar alle". det eg treng er eit namn som tyder "bleik, feit og lat".