27.9.10

OPPUSSING

foreldra mine er ikkje akkurat kjende for å handla raskt, i alle fall ikkje viss me bruker verbet 'handla' i den tydinga som ikkje har noko å gjera med 'å gå på butikken'. etter to år i kvitahuset har dei ikkje gjort anna enn å ommøblera i stova. men den siste tida har det skjedd litt av kvart.

hage
det kan ikkje stikkast under ein stol at han som budde her før ikkje tok det så nøye med hagen. han hadde rett nok ein liten grønsakhage, men sidan han aldri luka vekk ugraset vart han etter kvart litt usikker på kvar grønsakhagen var, slik at då me flytta inn her sommaren 2008, var det reine jungelen (sjå bilete #1). for nokre veker sidan køyrde onkel NR gravemaskina si hit ein snartur, og det tok ikkje mange timane før hagen var så god som ny (sjå bilete #2).

bilete #1:

bilete # 2
kjøkken
dette rommet var det andre svake punktet i huset. det er vanskeleg å setja fingeren på kva som var gale her, men det burde i alle fall vore ein komfyr der. og det var litt dumt at veggane ikkje var like diffust brune som vinduskarmane (sjå bilete #3). sist veke var mor mi på ikea, der ho handla så mykje at ho fekk nokre serviettar på kjøpet. slik det går fram av bilete # 4, er det ting som tyder på at det vert andre bollar frå no av.
bilete # 3:
bilete # 4:

21.9.10

SKILT 3

dette skiltet står på sløydsalen på ein skule på voss. skulen skal få vera anonym, men eg kan vel røpa at 17. mai-ropet deira opnar med "heile vangen, høyr på klangen". med eit skilt som dette er det lite som tyder på at sløydkunnskapane til elevane er omtrent jamstore med tida då onklT var elev der.

15.9.10

SKILT 2

dette er ein verkeleg godbit. eg tippar at alle andre som legg ut dårlege skilt på nettet ergrar seg over at eg fekk tak i dette skiltbiletet fyrst.

biletet er frå lærdal, den einaste staden i landet der dei framleis bruker stungen d.

13.9.10

SKILT 1

i mangelen på interessante bloggeting hengjer me oss no på skiltmoten som rir internett som ei mare, og viser fram nokre godbitar frå nær og fjern. dette skiltet er frå voss, der dei ikkje er heilt sikre på kor mykje av overskrifta som bør repeterast i brødteksten, der dei ikkje er heilt sikre på kor mange angar det er i utgangen, og der dei ikkje er heilt sikre på skilnaden mellom ein heis og ein utgang.

8.9.10

FILM

det er lenge mellom kvar leksjon, men i kveld meinte onklT at det var på tide med neste time i teiknekurset. denne gongen viste han korleis me enkelt kunne teikna dei to hovudpersonane i ein film som nyleg skremde vitet av meg. eg skal aldri meir gå på kino.