21.12.09

DØR

i filmverda har dei eit godt utval spesiallaga rekvisittar. der finst til dømes spesiallaga glasruter, som ein kan kasta skodespelarar gjennom, utan at dei slår seg. der finst òg spesiallaga dører, som ein kan kasta skodespelarar gjennom, utan at dei slår seg. Desse er oftast laga av isopor, og har difor få av dei eigenskapane som gjer ei god dør til ei god dør.

for nokre år sidan hadde dei ryddesal på rekvisittlageret til norsk film. besten var ute og gjekk i nabolaget, og tusla like godt innom for å sjå om der var nokre godbitar. han stussa litt over den låge prisen på dørene deira, og merka seg òg at dørene var rimeleg lette. men sidan han trong ei ny dør til inngangspartiet på kvitahuset, som på den tida var utlånt til ein hardt arbeidande bilmekanikar frå nabolaget, kjøpte han med seg ei dør.

den døra står framleis i kvitahuset, og ho er god å ha no når nettene er lange og vinterkulda har sett seg inn. me treng til dømes ikkje termometer - viss det er minusgrader ute, ligg det eit lag med is på det indre dørhandtaket. og viss me dreg inn sno i gangen, vert han liggjande der til neste veromslag, slik at me treng vel heller ikkje kjøleskap. besten gjorde såleis ikkje berre eitt røvarkjøp då han kjøpte ny isopordør, han gjorde tre røvarkjøp.

2 kommentarer:

frode sa...

Eg vil få ønskje kukola ei jul og nyttår!

guffen sa...

eg vil gjerne få ønskja både frode og kukola ei god jol. de får slita med helsa.