28.9.09

HAUST

denne veka vert travel. besten og besto har drege på seg spanderbuksene, slik at alle som held til i kvitahuset er inviterte med på ei drøymehelg i eit luksuriøst hyttepalass på hardangervidda. mor mi bruker difor tida til å prøva ut ulike grenoble-inspirerte turantrekk. tio og eg er meir opptekne av kor mange donald-filmar me kan pressa inn i bagasjen, medan far min har reist til sunnmøre, for å vera med på ei friluftsmesse der. ting kan altså tyda på at den bedagelege og behagelege livsstilen eg har hatt så langt, står for fall.

om dette bekreftar eller avbekreftar hypotesa om at hovmod står for fall, er derimot uklart, men det skulle ikkje undra meg om me vil finna ut meir om det medan me ligg og sprellar i jacuzzien.

22.9.09

TEMAJOL

me har ramla inn i årstida for viktige avgjerder. nasjonalt og internasjonalt puslar dei med sitt, medan me her på g-bloggen kallar inn til debatt igjen: kva skal vera tema for jola i år? me bed dei som kjem med framlegg ta omsyn til at me skal til nordmøre denne jola. og for å friska opp gamle minne - i 2005 var temaet lys og varme, i 2006 var det kotelettjol, i 2007 var temaet lys og varme, og i 2008 var det hentesveisjol. alle framlegga som kjem inn vert snart lista opp som moglege svar i gallupen oppe til høgre. me må likevel venta til me får eit klart svar i gallupen som så langt ikkje er heilt avslutta.

17.9.09

OPPSUMMERING

det er godt kva som er gjort. men i all debatten etter valet er det eit stort spørsmål som står utan svar: vert uteliggjarar og heimlause som ikkje nyttar røysteretten sin rekna med blant heimesitjarane?

9.9.09

VAL

no er det pikerten ikkje lenge til valkampen er over. det kan koma godt med.

mor mi fortel at dei har hatt skuleval på skulen hennar. omtrent alle partia som var til stades, fekk nokre røyster. slik er det visst på dei fleste skular. det har i dag vore litt oppstuss ulike stader på nettet, sidan det viser seg at det utprega rasistiske nazipartiet vigrid har fått ti prosent av røystene ved skulevalet på ål vidaregåande skule i hallingdal. dette skal visst vera både skremmande og kritikkverdig.

sjølv er eg berre sånn middels opprørt over dette. det er greitt at det ikkje er så pirrande med rasisme, men eg føler at pressa har vore litt for fokuserte på den rasistiske delen av politikken til vigrid. eg veit til dømes lite om kva slags næringslivspolitikk dei står for, og heller ikkje noko om synet deira på bompengar eller pensjonsreforma.