14.6.10

BESTEN 30

medan store deler av den siviliserte verda er travelt opptekne med viktigare ting, dristar me oss til å friska opp ein gamal slager. eg kjem med eit besten-bilete, medan andre kan koma med svar på spørsmålet "kva seier besten?". det er lov å koma med både gode og dårlege framlegg, men det er fint om de sjølve seier frå om framlegget er godt eller dårleg.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Besten seier (dårleg): "Ser dei ikkje at eg driv satire? Henki Kolstad kommenterer domsavgjersla i 'Lommemann-saka'!"

kjesso sa...

Besten seier: "...og her kjem eg på løp på blindsida medan den engelske forsvarsrekkja er opptekne av ballen".

kukola sa...

Bestem seier (godt): "Hæ? Nei, me berre diskuterer kor vidt samdrift i landbruket har noko for seg."