27.9.10

OPPUSSING

foreldra mine er ikkje akkurat kjende for å handla raskt, i alle fall ikkje viss me bruker verbet 'handla' i den tydinga som ikkje har noko å gjera med 'å gå på butikken'. etter to år i kvitahuset har dei ikkje gjort anna enn å ommøblera i stova. men den siste tida har det skjedd litt av kvart.

hage
det kan ikkje stikkast under ein stol at han som budde her før ikkje tok det så nøye med hagen. han hadde rett nok ein liten grønsakhage, men sidan han aldri luka vekk ugraset vart han etter kvart litt usikker på kvar grønsakhagen var, slik at då me flytta inn her sommaren 2008, var det reine jungelen (sjå bilete #1). for nokre veker sidan køyrde onkel NR gravemaskina si hit ein snartur, og det tok ikkje mange timane før hagen var så god som ny (sjå bilete #2).

bilete #1:

bilete # 2
kjøkken
dette rommet var det andre svake punktet i huset. det er vanskeleg å setja fingeren på kva som var gale her, men det burde i alle fall vore ein komfyr der. og det var litt dumt at veggane ikkje var like diffust brune som vinduskarmane (sjå bilete #3). sist veke var mor mi på ikea, der ho handla så mykje at ho fekk nokre serviettar på kjøpet. slik det går fram av bilete # 4, er det ting som tyder på at det vert andre bollar frå no av.
bilete # 3:
bilete # 4:

2 kommentarer:

frode sa...

onkelT har lagt seg på ein prangande stil, ser eg. Kva er førebiletet? Ikkje det lusne bykotet til kukola vel?

guffen sa...

bykotet? meiner du bücotet?