16.2.11

SKILT 7

for oss som kan ferie er det snart ferietid igjen. onklT reiser no til helga, for å rekognosera. nokre veker etterpå reiser eg og tolvo etter. i år har me to oppgåver - i tillegg til å dyrka fram den gode samtalen, skal me prøva å læra desse nordingane ein ting og to om rettskriving.

2 kommentarer:

kjesso sa...

Fuglane stammar frå dinos-
auruser.

guffen sa...

åja? og kva stammar fu-
glane frå?