10.7.11

UNGARN 3

besto er ustoppeleg:

på+veg+til+orfu der me festa for å eta resta hels folket

Ingen kommentarer: