7.12.13

BESTEN 33


no midt i desember er me vel mange som kosar oss skikkeleg med jolekort og jolekaker og jolegåver og alt det andre som høyrer jola til. det er ikkje anna å gjera enn å stilla det vanlege spørsmålet: kva seier besten?

2 kommentarer:

OnklT sa...

Besten seier: "Eg er så drittlei alt det snakket om normering!"

guffen sa...

Klart best så langt, men det kan vera greitt å venta nokre månader til før me kårar ein vinnar.