19.11.08

JOL

den uventa store interessa for joletema har gjort at det er naudsynt med ein ny gallup, sjølv om me ikkje er komne lenger enn midt i november. eg har henta fram dei åtte ferskaste framlegga, og då er det vel ikkje anna å gjera enn å venta på resultatet. viss nokon brått kjem på andre idear, ser eg ikkje vekk frå at det kan verta ein ny runde gallup etter at denne er avslutta. den tid, den sorg.

8 kommentarer:

kukola sa...

Eg kunne godt tenkje meg ei røysting til, gjerne mellom dei to framlegga som får mest røyster i den innleiande runden.

frode sa...

Eg har eit framlegg til: barbera halve hovudet.

guffen sa...

Mor mi nappa vekk begge augnebrynene i går kveld. Viss du ser på hovudet hennar i profil, samstundes som du ser føre deg at hovudet hennar er ei klokke, er ho glattbarbert frå omtrent klokka eitt til klokka sju, altså halve hovudet.

Anonym sa...

Ruslebiffen :
Kva om me barberer heile håve. Det tek kort tid og sparer penger

Vossakorven sa...

Det har òg kome inn eit anonymt framlegg om å barbera kjønnshåra, men det slår neppe an.

kukola sa...

Ligg an til barberingsjul, dette. Armar, bein, øyrer.

guffen sa...

det skal vel godt gjerast å skipa til ei aslaksr.-sveisjol utan å dra i gang litt barbering.

frode sa...

Eg har to spørsmål: Kvar var det av den gode spalta: "Spør Aslaksr" og så eit spørsmål til aslaksr om uttrykket: "sjuk og svak og dårlig bak".
Det å vera dårleg bak er altså ikkje det same som å vera sjuk? Men kva tenkjer dei på med dårleg bak? Eg er takksam for svar frå aslaksr. Gjerne før jol.