22.11.09

FØRJOLSTID

det er ålment kjent at i førjolstida er det litt sprik mellom interessene til mor mi og onklT. ho er mest oppteken av joleting, han gjev ein god ein. dette spriket kan òg til ei viss grad overførast til slektene deira. besto på nordmøre er til dømes så desperat etter å pakka inn ting og senda dei i posten at ho denne veka pakka inn eit telys og sende det med ilpost til mor mi. ein skal kjenna mor mi rimeleg dårleg for å tru at ho har behov for ekstra telys.

mor mi oppførte seg òg uvanleg merkeleg i går. at ho ville ta nokre rundar for å sjå etter jolegåver er ikkje så rart, men no slo ho til og kjøpte alle jolegåvene ho hadde tenkt å kjøpa i ein og same butikk. i teorien kan ho difor spara ein del tid dei neste vekene, men for å unngå at folk omtalar ho som ei som handlar alle jolegåvene i ein og same butikk, kjem ho til å pakka inn alle gåvene på nytt, slik at det ser ut som om ho har vore innom i opptil fleire.

2 kommentarer:

Kjartan Helleve, Noregs Mållag sa...

Eg vil berre nytte høvet til å ynskje alle ei nynorsk jol!

kukola sa...

Takk, likeså.