1.11.09

POSTKASSE #13

kåringa av nasjonalpostkasse held fram, og me er no framme ved kandidat nummer 13.
reglane for kåringa finn ein her, og ei rimeleg oppdatert resultatliste ligg her. finanskrisa har ført til at reglane er litt endra, for å visa solidaritet med alle som har gått konkurs på island er det ikkje lov til å gje meir enn 8000 poeng denne runden.

10 kommentarer:

frode sa...

som alle kan sjå er dette ei offentleg innleveringspostkasse. tevlinga er for "postkasser", ikkje for "innleveringspostkasser". Vi skal ikkje kåre nasjonalinnleveringspostkassa, skal vi vel?
0 poeng.

kukola sa...

1 456 759 poeng.

guffen sa...

frode: ei postkasse er ei postkasse.
kukola: finanskrisa har visst ikkje vist seg på oslo vest.

kjesso sa...

Wir können alle sehen das es ist ein deutschsprachlige Postbriefekasten. Auf welche Nation ist die Nationalpostbriefekastenwettbewerb geliebt?

kukola sa...

Finanskrise?

guffen sa...

Det er fint om alle kan skriva på tysk, slik at kjesso heng med i ordskiftet.

kukola sa...

Finansgekreisung?

Klokka sa...

Ich kann an der Abstimmung wegen anderweitiger Verpflichtungen leider nicht teilnehmen. Anderen Lesern sei die Teilnahme jedoch mit Nachdruck empfohlen.

Klokka sa...

Ich kann an der Abstimmung wegen anderweitiger Verpflichtungen leider nicht teilnehmen. Anderen Lesern sei die Teilnahme jedoch mit Nachdruck empfohlen.

guffen sa...

ach, du lieber himmel.