20.1.10

iNYTT

det er travle tider i downloadingbransjen i kvitahuset. både mor mi og far min har kjøpt seg noko som heiter noko på i, og flyttar musikk dei elles aldri høyrer på frå cd-samlinga til desse nye apparata. det går utover det meste elles i huset - det er tre dagar sidan me fekk middag, og oppvasken har stått roleg omtrent like lenge.

dei siste som vaska opp var nokre vitjarar frå austlandet. dei tok tog hit, og togreisa tok så lang tid at det diverre ikkje vart tid til noko anna enn å sjå rådgjevarkontoret til mor mi, drikka ein dobbel macchiato to go, klatra litt på garasjetaket, og eta litt pottittgull og drikka litt raudvin. diverre var ikkje toget deira heimatt forseinka, slik at det vart ståande att ikkje så reint få brukte glas.

av anna nytt kan me melda om at besten og besto i dag har kasta ut det slagskipet av ein fryseboks som har stått i kjellaren i brunahuset. fryseboksen er ein electrolux maxi, ca 25 000 liter stor, og står no til spott og spe utanfor kjellardøra. naboane stilte mannssterke, og bra var det.

Ingen kommentarer: