9.12.10

1937

årgangsvits frå norsk barneblad 1937:

Læraren: Kann du Stein segja meg kva det kjem av at havvatnet er salt?
Stein (tenkjer seg um): Det - det er vel av alt saltet i sildi?

Ingen kommentarer: