22.12.10

OSLO

typisk. akkurat då me var klare for å setja inn ein sluttspurt for å verta ferdige med alt jolevaset før jol, kom det innkalling til disputas i hovudstaden. me møtte sjølvsagt mannsterke, det er trass alt ikkje kvar dag ein i slekta skal disputera.

på disputasen lærte me litt av kvart. doktoren hadde i fleire år drive nærstudie av seksualundervisninga på landsbygda i nokre tilfeldige utvalde afrikanske land, og fekk endeleg høve til å diskutera dette med nokre nasjonale og internasjonale toppfolk. ho eine brukte til dømes tjue minutt på å få doktoren til å fortelja "who he was". onklT brukte mange av dei minutta til å tenkja på den gongen han vitja nokre galne polakkar i warsawa, og der han fekk det heilt sentral spørsmålet "what things are you interested in most?". dei yngste i doktorfamilien visste det som var å vita om seksualundervisninga i afrika, og nytta heller tida til å bruka opp batteriet på "telefonen" til doktoren.

om kvelden var alle som kjende doktoren samla. dei som ville, tok del i tevlinga "kven kan dikta opp mest positive ting om doktoren". premien gjekk til doktorfrua, som innimellom alt det andre greidde på hevda at doktoren var ein stor poet. greitt at han har skrive teksten til evergreens som "pønken ekje daud" eller "alexander kielland", men likevel.

Ingen kommentarer: