15.2.08

KARNEVAL

av ein eller annan grunn, kanskje for å visa at avstanden mellom gamlevegen og rio de janeiro berre er symbolsk, fann barnehagen ut at det skulle vera karneval denne veka. eg nytta høvet til å dra fram bakarmeister harepus-kostymet mitt, og gjorde stor lukke. eg fekk ikkje premie for beste antrekk - det trofeet gjekk til ho som hadde kledd seg ut som ei badekåpe.

besto var forresten innom nokre dagar denne veka, sidan begge foreldra mine hadde viktige ting å gjera. sjølv såg eg lite til besto, sidan eg var på karneval, men ti over firo hadde ein drøymedag. eg veit lite om kva dei hadde føre seg, men dagen etter at besto reiste heim, var det ein napping. kva besten seier til akkurat dette, torer eg ikkje tenkja på.

far min er elles djupt vonbroten, etter at han ikkje fekk jobb på hans nielsen hauge-senteret likevel. det verste er visst at han såg dette som einaste vegen ut or arbeidsløysa. flaks at mor mi har sikre framtidsplanar, elles kunne dette gått retteleg ille.

Ingen kommentarer: