24.3.08

BESTEN 70

det er travle dagar, som vanleg. me reiste heimatt frå ei påskeveke hjå besten og besto på voss, og overnatta såvidt i volda før me for vidare til besten og besto på nordmøre. besten fyller 70 år, og han og besto hadde invitert det vanlege drøymelaget til ein fest som truleg ikkje kjem til å skriva seg inn i sogebøkene. høgdepunktet var då formannen i hovdebygda ungdomslag sølte kake på trygg.

påsken kjem elles til å verta hugsa for alle krøplingane som var til stades. far min hinka rundt store delar av tida, og var knapt ute i friluft heile veka. i rein sympati braut tante k ankelen, godt og vel eitt år etter at ho vann oscar. bakken ho datt i var nesten like bratt som den mor mi datt i på beitostølen i januar, og mor mi har stort sett berre snakka om kor heldig ho er, som ikkje fekk varige mein etter ein slik luftetur.

sidan besten er med på biletet, og sidan han jubilerer i dag, er det fritt fram for å koma med kva seier besten-framlegg, men desse vil ikkje telja med i samandraget.

2 kommentarer:

kukken sa...

Kan du hjelpe oss med kven som er besten?

guffen sa...

eg er ikkje heilt sikker, bortsett frå at eg tvilar på at eg er i slekt med han framme til høgre.