8.4.08

INNKALLING

i morgon (onsdag) vert det stor jubileumsfest i gamlevegen. halv femmo fyller eitt år, og ho opnar dørene for alle som har interesse av å vera med. det vert nok av kaker, mange spanande leikar, utlodding med fine premiar, og ein tale eller to. programmet for dofestveka vert òg gjort kjent i løpet av seansen.

det heile tek til halv fem, og varer til det er slutt. velkomne kvar og ein.

7 kommentarer:

frode sa...

blir programmet for dofestveka utvida i
1) i tråd med utvidinga av dei nynorske festspela
eller
2) i tråd med at far din skaffar seg fleire og fleire dassar?

guffen sa...

nei. det vert utvida i tråd med utvidinga av mor mi si samling av tomme pottittgullposar.

kukcola sa...

Er det ikkje i moralsk grenseland å slå vinst på at folk møter i selskap berre for å bli prakka full av dorullpropaganda?

guffen sa...

sjølvsagt. men det er einaste måten far min går med på å ha huset fullt av andre folk.

frode sa...

Kva vil stå på programmet for dofestveka når alle dei nye dassane kjem på plass i gamlehuset på Voss? Og blir det også tissepotter under sengene på Voss?

Frode sa...

Eg har ikkje tid til å koma.

kukcola sa...

set pris på at du freistar å vekkje den gamle drit-bloggen til live igjen, men eg hugsar ikkje passordet.