4.7.08

AUKSJON

mor mi seier at no hastar det med å få orden på flyttinga. far min er hakket meir avslappa, og meiner at det berre er tre oppgåver som står att - pakking, vasking, og tinging av flyttebil.

den dyraste av desse tre oppgåvene er truleg flyttebilen. flyttebyråa baserer seg stort sett på ein genial forretningsidé - prisen stig nokolunde proporsjonalt med storleiken på flyttelasset. det vil altså vera pengar å spara på å redusera flyttelasset litt, så me auksjonerer difor ut nokre godbitar frå samlingane. i fyrste omgang legg me ut to godbitar, delikat framvist av fem over femmo. fristen for å leggja inn bod går ut ein eller annan gong, og me betalar både frakt og returfrakt.

for at auksjonen ikkje skal verta for useriøs, har kvar og ein berre lov til å leggja inn bod under falskt namn tre gonger.

tre sipahh-sugerøyr med banansmak. ideen er både genial, upraktisk, smaklaus og miljøfiendtleg - i staden for å gjera som o'boy og selja smakstilsetjinga i ein stor boks, ligg her smaken som små banankuler i sugerøyr, som alle er pakka i hermetiserande plastposar. når ein syg melka opp gjennom sugerøyret, smakar det omtrent som flytande bananbugg som ved eit uhell har landa i eit melkeglas. I pakka var det opphavleg ti sugerøyr, men det rauk med nokre sist det var jolebukkar innom. utropspris: 50 øre.

jordbærfluff. denne forretningsideen er sikkert òg god - lag noko kliss med ein smak som minner om jordbær, og skriv utanpå plastglaset at fluffet* eignar seg godt som pålegg på grilla marshmallows. me delte ut smaksprøvar under dofestveka i fjor, og fluffet fekk gode tilbakemeldingar, men i ettertid har loket grodd fast med plastglaset, slik at ingen i hushaldet greier å opna fluffet. her bør altså kjøparen anten vera sterk, eller kjenna nokon med kjempekrefter. det heile gjekk ut på dato i mai, men sidan det fastgrodde loket gjer at det heile er vakuumpakka, går det sikkert greitt å smørja det utover marshmallowsen ei stund til. uansett vil ein neppe merka noko skilnad i smaken. utropspris: 50 øre.

* Eller fluffen? her sviktar nynorskordboka.

6 kommentarer:

frode sa...

50 kroner!

guffen sa...

for fluffen? eller sippahen?

kukola sa...

Eg byr det motsette av Frode

guffen sa...

for fluffen? eller sipahhen?

frode sa...

For sipppahen.

kukola sa...

For fluffen