1.4.09

LOKALNYTT 7

gamle seriar vaknar til liv:

Sjåførbrillene rauk:
Tidleg laurdag morgon, hadde ein taxisjåfør på Voss fire urolege passasjerar i bilen sin. Dei var så pass aktive at taxisjåføren sine briller vart øydelagde, får me opplyst hjå Terje Hilland i Operasjonssentralen til politiet. Gjerningsmennene kan verta melde for brille-øydelegginga i ettertid, får me opplyst.
Hordaland, 31.3.2009

3 kommentarer:

kyle jesso sa...

Hordaland har gravd opp att den gravande journalistikken, skjønar ein.

frodo sa...

Jaha. Det nye jobben til far din tek mykje tid ser eg.

guffen sa...

det går mykje tid med til å studera mammuten utanfor kontoret. og å studera den utstoppa sverdfisken over skrivebordet.