2.3.10

TYSKLAND

det er tunge dagar for besten. på årsmøtet i den lokale avdelinga av tysklandsbrigaden vart det vedteke å leggja ned drifta. til alt hell skal nettsida deira leva vidare ei tid, eller som dei skriv i ei pressemelding: "Det er sett av midlar til å halda nettstaden open i ein del år framover, så langt dei avsette midlane rekk."

8 kommentarer:

kjesso sa...

Dei to i midten ser bra streite ut, men det er bra sveisar på flankane.

frode sa...

det joletreet har same form som far din. stuttjukk.

kukola sa...

Kvifor er den stolen der?

guffen sa...

det var eit eller anna med ein fotograf som trudde han brukte sjølvutløysar. eg hugsar ikkje alle detaljane.

frode sa...

kva trur besten om skredfaren i tjukkebygdi? Blir de evakuert slik som i 1936? Er det bryet verdt å evakuere kukola?

guffen sa...

slike spørsmål kan vel venta til me har nettmøte med besten. akkurat no har me det ekstremt travelt med å samla inn spørsmål til kvart over elleveo.

kjessso sa...

Kven skal skaffa brød på bordet no når onklT har vorten sett på porten? Må seks på sjuo byrja å jobba på slakten til hausten?

guffen sa...

god idé - ho ville gjort ein betre jobb enn onklT.