12.8.10

B-FJORDEN

som vanleg er det ei stund sidan sist ferieoppdatering. denne gongen kjem det av at me har tusla rundt i b-fjorden og venta på noko som er verdt å blogga om. det har ikkje dukka opp noko så langt. det meste har vore som i fjor - me har lånt leiker kvar gong han med E ikkje ser at me låner dei, me har ete uvante og uante mengder is, me har køyrd nokre lange fjellturar heilt opp til bakkvatnet, me har fått tilbod om mykje mat, og me har sove både godt og dårleg.

det einaste nye er endringane i dei kriminelle arbeidsmåtane. sist me var her var me vitne til ordinære tjuveri, denne gongen har dei innfødde gått over til ordinært heleri. dette må reknast som eit endeleg prov på at framsteget er i ferd med å koma til nordmøre.

me kan ferie.

Ingen kommentarer: