30.5.11

KLIMA

no melder avisene at co2-utsleppa aukar igjen, proporsjonalt med auken i bensinprisen. det ser ut til at temperaturen kjem til å stiga med minst to grader, men det er vel ikkje noko anna å venta, når ein fyrst har busett seg i eit land der ein på liv og daud ikkje skal høyra på fagfolk og ekspertar.

for mor mi er dette gledeleg nytt. ho skal visst vera heime det komande året, og ein slik fin temperaturauke gjer jo at turane etter ved vert færre, og at det vert lettare å pressa innetemperaturen over tretti grader.

Ingen kommentarer: