7.5.11

VÅRTEIKN 4

eit sikkert vårteikn er at butikkar reduserer prisen på varer ein burde ha selt for lenge sidan.

Ingen kommentarer: