15.5.11

STUDENTAR

frå onklT, som det siste halvåret har nytta høvet til å fullføra eit grunnfag i norsk, har eg fått denne lista med spørsmål. no for tida er det slik at når studentar har individuell heimeeksamen riggar dei seg til med ei facebook-side, der dei fleste bed medstudentane om hjelp. grunntanken er nok at på eit eller anna tidspunkt vert ein eller annan lei av alt maset, og legg ut ein fasit.

oppgåve 1 handla om å analysera og heimfesta ein dialektprøve. døme på spørsmål:
* Er det noen som har klart å skille Fyresdal og Nissedal?
* det står skrevet /dæi/ og /d3i/, men er ikke det egentlig det samme?? 3 omvendt egentlig da
* i oppg 1.2 nevner dere alle dialektmerkene da, eller kun de som avslører dialekten?
* Hva har dere tatt med når det gjelder presens av sterke verb? Noen som har utelatt det?
* Noen som har funnet på noe smart å si om verbene i teksten på oppgave 1? Teksten står i preteritum...
* Er å tak, og å take eit eksempel på kløyvd infinitiv i dialektprøven fra Fyresdal?
* Oppg. 1: Er gangande palatalisering?
* Hvordan forklare hvor "kvenn" blir brukt når det står i boka at dette ordet uttales med "h" i telemark?
* Er det slik at "frakkjen" er palatalisering av gammel velar? Jeg ser meg blind på bøkene nå:-)

oppgåve 2 handla om språkhistorie på 1800-talet. døme på spørsmål:
* Kva meiner dei med "det almindelige Bogsprog" på side 145 i pensumboka? Er det dansk de meiner?
* ...nokon som har noko fornuftig å si om dativsformene på side 136 i pensumsboka? Korleis ser vi at det er dativ?
* Er det mulig å skrive svar på oppgave 2 uten å ha boka til Torp og Vikør, men bare holde seg til Otnes? :-)

oppgåve 3 handla om gode norske samansette namn som dukka opp i andre halvdel av 1800-talet, men som aldri har vorte noko større populære. døme på spørsmål:
* er det noen som har med en form for konklusjon i oppgave 3?
* Tror dere det holder å skrive (NLP 1995:125) som kildehenvisning etter hvert navn? [NLP er forkorting for Norsk Personnamnleksikon]
* Kom dere fram til en enighet ang hvilket tall dere skulle ha med fra navnestatestikken på ssb? Navnet som førstenavn (antall) eller navnet som eneste fornavn (antall). Skal de legges sammen eller tar dere det første antallet?
* jeg skjønner ikke vitsen med sånne oppgaver som 3... men, jeg gjør den for det!
* I NPL står det et sted at Her- er lite brukt i vårt hå. Noen som vet hva nynorsk hå betyr? Kan det "oversettes" med område?

Generelt:
* Hva er oppgaveteksten? :)
* Noen som husker hvor vi finner språktips?
* Et lite teknisk spørsmål: hvordan fletter dere forsida med resten av dokumentet, uten at dokumentet skifter format? Her endrer alt seg etter formatet på forsida...
* 4363 ord får holde. nåken som veit kar ej finne framsida som skal brukast?
* innledning og avsluttning, har dere det felles for begge oppgavene, eller hver for seg?
* Vi nærmer oss slutten folkens :) Ligger dere godt ann? Jeg merker at klokka tikker og får liksom ikke avsluttet verken den ene eller andre oppgava. Mye frem og tilbake, men snart er det sommerferie :) Puh, det var dagens motivasjonstale...
* et lite spørsmål.. jeg har valgt å ta for meg oppgave 2 og 3. Siden oppgave 3 blir ordfattig, blir det da feil av meg å skrive oppgave 2 lengre(med flere ord)? Istedet for å ta utgangspunk i at jeg skulle ha bruk omtrent halvparten på oppgave 2 og tilsvarende på oppgave 3, vil da oppgave 2 ta mange flere av disse 4500 ordene..
* hvorfor viser ikke innlegget jeg skrev? ser dere det?????
* Et lite undre spørsmål: Når dere skriver og bruker info fra pensum. Når du skrider det om til ditt eget men har me info holder det da å bare ha henvisning (feks Torp og Vikør 2003:24-27) til litteratur til slutt, eller har dere det ofte inni avsnittet?
* Hei, bare en lite digresjon her midt i eksamen. Jeg vil bare si at 1. året på bibliotekhøgskolen også er som fjernundervisning. Jeg tok det for noen år siden, og kan anbefale det.

- - -

og folk lurer på kvifor eg er så passiv facebook-brukar.

8 kommentarer:

kukola sa...

Ja, kvifor er du passiv brukar eigentleg?

guffen sa...

av praktisk-ideologiske grunnar.

kjesso sa...

Utgangspunk høyrest rocka ut.

guffen sa...

og folk lurer på kvifor du er så passiv facebok-brukar.

kukola sa...

Kven?

guffen sa...

Pål Gunnar Mikkelsplass.

Anonym sa...

Frau Wolf erstaunt.

Kirstila sa...

Kva første året på "bibliotekhøgskolen" har med dette å gjere er eg litt usikker på.