30.10.05

LØV-HAM

fotballmessig var helga ein stor nedtur. fyrst tapte west ham 0-2. dette var ufortent, sjølv om west ham ikkje hadde eit einaste skot på mål heile kampen. deretter vann vif tippeligaen, og det er sjølvsagt relativt meiningslaust. det einaste ljoset i myrkret var at løv-ham berga plassen i ein eller annan divisjon.

24.10.05

TRONDHEIM, DAG 5

endeleg på veg heim att. det skjer ikkje så veldig mykje i sofaen heime, men det er likevel hakket betre enn å jogga frå butikk til butikk. i dag køyrde me frå trondheim relativt tidleg. eg hadde von om å snakka med skilpaddo og pinglan før dagen var omme, men det viste seg at mor og besto nett skulle innom nokre cubusar på vegen. me må difor overnatta i en bondes hytte, og kjem ikkje heim før i morgon.

det reknar eg med at far min er glad for. då me reiste for nokre dagar sidan var det få reine gryter, så det er på tide mor mi kjem heim for å ta oppvaksen.

23.10.05

TRONDHEIM, DAG 4

eg vakna i sekstida, yr av glede. butikkane er stengde i dag, slik at eg hadde tru på at det kunne verta ein litt meir kulturell dag. i tillegg kunne det kanskje la seg ordna med west ham-middlesbrough i dag, sidan dei ikkje spelte i går. billy bonds skal visst vera i kjempeform for tida.

eg spurde mor mi om me ikkje kunne leggja inn ein heilaften på ein fotballpub - fyrst west ham, deretter fotballekstra med ivar hoff. ho berre lo, og sa at det er like moro å sjå i butikkvindauge som å gå inne i butikkane. skilnaden er relativt liten, i og med at det likevel aldri er snakk om å kjøpa noko. så planane i dag er å driva gatelangs, kika på nokre utstilte varer, drikka litt utanlandsk kaffi, kika meir på utstilte varer, før me reiser til nærmaste storkiosk for å kjøpa inn det same som i går.

22.10.05

TRONDHEIM, DAG 3

i går var det stor festmiddag med mykje mat og drikke og dei vanlege talane saman med nokre slektningar av mor mi. i dag er me kvitt slekta - resten av opphaldet skal me bu hjå nokre luringar mor mi vart kjend med då ho var student. planane for i dag er prega av dette; for mor mi vert det omtrent som ein vanleg dag på historie grunnfag: ein tur til ikea, ein tur på eit konditori der dei sel utanlandsk kaffi og kaker med ekstra mange kaloriar, ein tur på cubus, ein tur til på ikea, meir utanlandsk kaffi, ein tur i skobutikk, før me reiser til nærmaste storkiosk og kjøper ting som tek til på d: digg, dip, druer, dajm og dagbladet, og køyrer heim for å sjå den store klassefesten på fjernsynet. sjølv har eg meir lyst til å sjå west ham-middlesbrough, men eg er visst ikkje med i turkomiteen i dag heller.

21.10.05

TRONDHEIM, DAG 2

no er eg komen litt på kant med mor mi. det viser seg at me har hatt litt ulike planar for opphaldet i trondheim. eg var sugen på ein tur i nidarosdomen, lunsj i tyholt-tårnet, ein rosenborgkamp, middag på uffa, konsert med angor wat, og kødding med avisboda til adresseavisa om natta. mor mi, som som vanleg opptrer som reiseleiar, har på eiga hand funne ut at me skal ein tur på ikea, ein tur på eit konditori der dei sel utanlandsk kaffi og kaker med ekstra mange kaloriar, ein tur på cubus, ein tur til på ikea, ein tur på sko-nytt, ein tur på bukse-nytt, ein tur i alle andre -nytt-butikkar, før me skal sjå nytt på nytt på fjernsynet. snakk om bomtur.

20.10.05

TRONDHEIM, DAG 1

sidan far min er på jobb heile tida, tok eg i dag med meg mor mi til trondheim. ho ville ikkje vera dårlegare, og tok med seg si mor. litt av ein biltur - store mengder kakling i framsetet, og litt færre ulydar frå baksetet, der eg sit. i trondheim vitja me fyrst tanto til mor mi. eg trudde kaklinga låg på maksnivå i bilen, men der tok eg feil. etter ein tre-rettars middag reiste eg og mor mi vidare til neste middag. der var det ein katt.

Trondheim, dag 2
Trondheim, dag 3
Trondheim, dag 4
Trondheim, dag 5

17.10.05

KABAL

om nokre timar skal den komande statsministeren presentera den komande regjeringa. på tide. då vert det igjen råd å lesa ei avis eller høyra på radio eller sjå fjernsyn utan at nokon snakkar om regjeringskabalen. finst det eit omgrep som er meir malplassert? bla gjennom alle kabalbøkene i heile verda, og du finn ikkje nokon kabal som heiter regjeringskabalen.

endå verre vert det når dei snakkar om at stoltenberg i arbeidet med denne kabalen har halde korta tett til bringa. hallo? i kortspel med fleire personar kan det vera greitt å halda korta skjult, men kabal er ein leik for ein person. kva er då poenget med å halda korta skjult? at ikkje eingong han sjølv skal vita kven som er med i regjeringa før han presenterer namna? det merkelege er at dette er einaste forklaringa på nokre av utnemningane.

uansett er det vanskeleg å ta stoltenberg på alvor. han insisterer visst på å halda alle pressekonferansar ved sognsvatn i oslo, og eitt minutt etter at alle journalistane har møtt opp, kjem han syklande. utan hjelm.

16.10.05

SUKSESS

mor mi melder at ho har funne kattesmokken.

ETTERLYSING

under frukosten i dag tok mor mi ordet. ho var litt uroleg over at kattesmokken var vekke. ho hadde leitt overalt, men smokken var ikkje å sjå nokon stad. dersom nokon har sett ein narresmokk med bilete av ein katt på, kan dei melda frå.

12.10.05

ÅLEINEMOR

i dag har eg ei litt trist melding. ho er ikkje stadfesta av alle involverte, men eg trur far min har funne seg ei ny, ei som heiter jobb. han er i alle fall oppteken med ho heile dagen - han kjem heim midt på dagen for å eta middag, før han reiser igjen. eg synest han heller burde oppføra seg som folk.

8.10.05

TROPISK

i dag har eg berre to ting å melda:
1. etter ei uspesifisert hending ved frukostbordet har eg no fått klengenamnet "tropisk aroma".
2. no må finn-erik vinje roa seg ned.

3.10.05

HÅRVASK

heime hjå oss har me gode vaskerutinar. mor mi vaskar håret sitt fire gonger kvar dag, eg får ei totalreingjering annakvar dag, far min dusjar ein gong i veka (oftast rett før han skal spela fotball), me vaskar opp kvar gong det er slutt på reine gryter, og golvet vert vaska ein gong i året. i helga fekk desse rutinane seg ein lei knekk, då eg midt på sundag fekk vaska håret, og berre håret, av ein mann i kvit kjole. 154 personar hadde betalt for å sjå på.

etterpå køyrde me heim til besten for ein klassisk vestnorsk triathlon: eting av smørgåsbord, synging av guffesongar, og speling av kortskalle. besto vann alle klassane suverent.

GUFFEBLOGOMTALE NR. 1

ein av dei eldste nynorske bloggarane, elias blix (f. 1836), har nyleg kome med rosande omtale av guffebloggen, på http://blixblog.blogspot.com/. me siterer frå to ulike datoar:

20.9.: Mykje gildt folk var til stades. Eg fekk mellom anna ein god prat med Roger Lockertsen, som var mellomlanda på veg frå Tromsø til Stavanger. Og så hadde eg gleda å helse på Guffen, sannsynlegvis den yngste nynorske bloggaren på nettet (...). Guffen sjølv låg i barnevogn.

27.9.: Eg har så vidt nemnt den yngste nynorske bloggaren på nettet. No kan du sjølv sjå kva han har på hjartet i Bloggen til Guffen. Dette er ein ung mann vi kan vente oss mykje av (som Vinje og Aasen i si tid sa om meg).

eg reknar med at det kjem til å strøyma inn med andre omtalar i nær framtid, og har difor drista meg til å kalla dette for guffeomtale nr. 1.