25.9.06

POSTKASSE #6

dei to siste vekene har me presentert postkasser med motiv frå to av dei tre primærnæringane. meininga var å finna ei postkasse med motiv frå den tredje primærnæringa, men det har ikkje vore råd å finna eit slikt. me tek i staden med ei postkasse frå eit av dei mange store og småe verksemdene som arbeider med denne næringa.

stem i veg - reglane er som før. og hugs at det er råd å røysta på gamle postkasser, slik at det slettes ikkje er for seint å påverka resultatet.

stillinga så langt:
postkasse #3: 5009,5
postkasse #1: 4906,2
postkasse #5: 4318
postkasse #2: 2028,3
postkasse #4: 17

4 kommentarer:

Frode sa...

Kassa manglar personlegdom, og ser ut som ho kjem rett frå Maxbo. Kvar er det levde livet? Postkasse utan historie - nok eit skuffande framlegg frå nasjonalpostkassekåringsleiar Guffen

minus 2 poeng

A Nikolaisen sa...

6012 poeng

OnklT sa...

Klassisk og stilrein utforming, enkel i bruk. 8700 poeng.

Frode sa...

10 poeng