4.2.07

MILJØ

i veka som gjekk vart det lagt fram ein klimarapport, utarbeidd av ein million klimaforskarar frå titusen land. hovudpoenget deira var at no går alt til pisis - hava stig, isbreane smeltar, det vert stivare kuling, og temperaturen stig med opptil fleire grader dei neste hundre åra. for mange er dette dårleg nytt, men ikkje for meg. eg har gått gradene heime hjå besto, ja, ein kan nesten seia at eg har gått varmegradene heime hjå besto, så eg vil truleg ikkje merka noko til dette i det heile.

Ingen kommentarer: