4.5.07

VÅRONN

det har vore ei travel veke hjå besten og besto. planen min var som vanleg å ta det heilt med ro, slik at eg kunne få litt kjøt på beina igjen. eg hadde sett fram til nokre dagar med kaker og brus, men besten ville det som vanleg annleis. kvar einaste dag måtte eg opp tidleg for å vera med i innhaustinga. far min, den luringen, dikta opp eit kurs han måtte reisa på, og mor mi meinte at nokon burde visa litt interesse for toen, så ho sat og klødde han på magen heile tida. eg måtte difor vera åleine med besten.

heldigvis gjekk det ikkje heilt gale med oppfeitingsplanen. kvar gong me hadde ein pause var besto klar med sjokolade og dessert og vaniljesaus, slik at eg reknar med at eg gjekk i overskot likevel.

Ingen kommentarer: