2.7.07

BESTEN 12

det er vel travle dagar når våren kjem her nord. mor mi og ti på halv treo pakkar og pakkar før oslo-ferien, medan far min handlar inn ulike medisinar og andre hjelpemiddel. sjølv går eg rundt i kortbuksa mi, og lengtar etter litt av kvart.

i slike situasjonar er det berre ein ting å gjera: leggja ut eit nytt bilete av han besten som ikkje får så god respons, og leggja til det vanlege spørsmålet: kva seier besten?

1 kommentar:

OnklT sa...

Besten seier: "Eg ligg her i graset og rømer frå maset".