16.1.07

VISITAS

denne veka byrja dårleg. det viste seg at eg slettes ikkje var ferdig i barnehagen, men at eg skal gå der ei veke til. jaja - med fri fredagar er det berre snakk om fire dagar, så eg er alt halvferdig. barnehagelivet er ikkje mykje å skryta av: dårleg mat, dårlege leiker, og eit lass med dritungar som slit med diksjonen.

i går fann dei vaksne i barnehagen ut at me skal laga eit kor. på torsdag kjem nemlig den lokale bispen på visitas, og bispane er visst svært interesserte i dårleg diksjonerte barnekor. det er ei mager trøyst at det står like dårleg til med musikaliteten. bortsett frå dette er eg litt usikker på programmet for visitasen. eg veit ikkje eingong om bispen skal visitera, eller om han sjølv vert visitert.

eg snakka litt med ein av dei andre dritungane, forresten. han har gått i barnehagen sidan i haust, og fortel at bispen vanlegvis kikar innom ein gong kvar månad. dei som går i barnehagen på rotset, den einaste barnehagen i volda med utvida kristen føremålsparagraf, får besøk av bispen ein gong i veka. men så har dei òg eit ekstremt bra kor.

Ingen kommentarer: