29.3.07

BESTEN 3

det overraska vel ingen at det kom eit heilt fruktfat med framlegg til bestenbiletet sist veke. som vanleg går folk til verket med ulik innstilling - nokre kastar seg over tastaturet og tastar inn dei fyrste orda dei kjem på, medan andre kikar på biletet, tenkjer på det ein fem-seks dagar, før dei skriv inn eit framlegg som snedig nok minner om noko som kan ha vore dei fyrste orda dei kom på.

heller ikkje denne gongen har eg fullmakt til å kåra ein vinnar, men eg må likevel svara på det indirekte og uforståelege spørsmålet som dukka opp i eitt av framlegga. i nasjonalpostkassekåringar er det ikkje slik at ein deler ut plakettar til dei som til ei kvar tid ligg best om. ein ventar oftast med dette til kåringa er over, og slik er det også her.

biletet over er teke på 75-årsdagen til besten. ikkje uventa spanderte han ein runde bowling på besto. besto er ho med like god svingteknikk som kuppern. kva seier besten?

2 kommentarer:

kukola sa...

"Sjå. No skal eg knalle ned dine kjegler og."

sam sa...

"Ein som driv idrett, må følgja reglane for å vinna sigerskransen." (2. Tim, 2, 5)