29.3.07

GEOGRAFI

medan eg går og ventar på at han med e skal dukka opp på påskeferie, ser eg ikkje anna råd enn å dra i gang endå ein gufføljetong. eg reknar sjølvsagt med at denne haustar like stor fagnad som alle dei andre.

denne gongen handlar det om geososiologi, som eg er rimeleg sikker på har noko å gjera med samrøret mellom sosiale kjenneteikn og geografiske område. alle meldingar i denne serien får same form, den einaste skilnaden er truleg at stadnamnet endrar seg frå gong til gong.

du veit at du er på sunnmøre når du les meldingar som denne: Det Tredje Rikets seierstog viser seg å være mindre heldig for det internasjonale avholdsarbeid.
Møre-Nytt (Ørsta), 2.6.1939

Ingen kommentarer: